Bilimsel Araştırma Projeleri


Akademisyenlerin BAP, ÖYP, ERASMUS ve TÜBİTAK projeleri kapsamında ihtiyaç duydukları ve finansmanı çeşitli fonlardan yapılan akademik çeviri, editing ve transkripsiyon çalışmalarında yardımcı oluyoruz.

Proformaların hazırlanması, faturalama, tevkifat ve ödeme gibi hususlarda proje yürütücülerinin ve BAP Birimlerinin işlerini kolaylaştıracak ve zaman kazanmalarını sağlayacak şekilde destek oluyoruz.

Akademik çalışmalarınızın mevzuat engellerine takılmadan zamanında yayına gönderilmesi ve ilgili ödeneklerden maksimum düzeyde faydalanmanız bizim önceliğimizdir.

Hizmet Sözleşmesi

Bir proje kapsamında bütçeden ödemesi yapılacak çalışmalarınızın tamamlanması zamana yayıldığında, ödenekten yararlanamama riski ortaya çıkmaktadır. Hem ödeneklerden faydalanabilmenize hem de akademik çalışmalarınızı geniş zamanda hazırlayabilmenize imkân sağlayabilmek için, proje yürütücüsü veya proje birimi ile aşağıda ilgili iki maddesi yer alan hizmet sözleşmesini imzalıyoruz.

hizmet sözleşmesinden bir kesit

Erasmus Projeleri


Avrupa Birliği’ndeki yüksek öğretim kurumlarının çok yönlü işbirliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulan Erasmus programları akademik personel değişimine imkan sağlamaktadır.

Akademisyenlerin aşağıdaki alanlarda ihtiyaç duyacakları çeviri, editing ve transkripsiyon hizmetlerini sunuyoruz.

 • Yükseköğretimin modernizasyonu
 • Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
 • Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development, CD)
 • Yoğun Programlar (Intensive Programmes, IP)
 • Dissemination Projects (Yaygınlaştırma Projeleri, DISS)
 • Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında işbirliği
 • Avrupa üniversitelerinin belirli bir alanda yaptıkları akademik çalışmaları ortaklaşa yürütebilecekleri akademik uzmanlık ağının (Thematic Networks) oluşturulması
 • Seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri
 • Üniversiteler dışında, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yapılacak çalışmalar
 • Proje raporları
 • Verilecek derslerin içerikleri
 • Üretecekleri diğer ortak projeler


Proje Türleri

 • AB Projeleri
 • Acil İhtiyaç Projeleri (ACİP)
 • Alt Yapı Projeleri
 • AR-GE Projeleri
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli Projeler
 • Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme için Altyapıyı Destekleme Projeleri
 • Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Destek Projeleri (BYP)
 • BOREN
 • Büyük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi
 • Çok Disiplinli Araştırma Projeleri
 • Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri(ÖNAP)
 • DPT Projeleri
 • Eğitim Geliştirme Projeleri
 • Hızlı Destek Projeleri (HDP)
 • Kalkınma Ajansı
 • Kalkınma Bakanlığı Projeleri
 • Kurumlar Arası Projeler
 • Küçük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi
 • Lisansüstü Destek Projeleri
 • Lisansüstü Tez Projeleri
 • MFİD Projeleri
 • Münferit Araştırma Projeleri
 • Normal Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi
 • Patent veya Tescil gibi Telif Amaçlı Destek Projeleri (PDP):
 • Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri
 • SAN-TEZ Projeleri
 • Tamamlayıcı Destek Projeleri(TDP)
 • Tez Projeleri
 • TÜBİTAK Projeleri
 • Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği (TUJJB) Projeleri
 • Ulusal Araştırma İşbirliği Projeleri (UAİP)
 • Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri
 • Ulusal Destekli Araştırma Projeleri
 • Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri
 • Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri
 • Uluslararası İşbirliği Projeleri
 • Uluslararası Ortak Araştırma Projeleri
 • Uluslararası Yayınlara Yönelik Destek Projeleri (UDP)
 • Uygulamalı Araştırma Projesi
 • Üniversite ve Sektör İşbirliği Projeleri
 • Yardımcı Doçentler için Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADOP)
 • Yayın Ödül Projeleri (YÖP), Güdümlü Projeler

© 2016 Kalite Akademik Tercüme | Kalite Grafik tarafından tasarlanmıştır.