fbpx

Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Türleri

 • AB Projeleri
 • Acil İhtiyaç Projesi (AİP)
 • Altyapı Projeleri
 • AR-GE Projeleri
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli Projeler
 • Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme için Altyapıyı Destekleme Projeleri
 • Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Destek Projeleri (BYP)
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Projeleri
 • Büyük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi
 • Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (ÇDAP)
 • Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri
 • Eğitim Geliştirme Projeleri
 • Hızlı Destek Projeleri (HZP)
 • Kalkınma Ajansı Projeleri
 • Kalkınma Bakanlığı Projeleri
 • Kurumlar Arası Projeler
 • Küçük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projeleri
 • Lisansüstü Destek Projeleri
 • Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Projeleri
 • Münferit Araştırma Projeleri (MAP)
 • Normal Araştırma Projesi (NAP)
 • Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi
 • Patent veya Tescil gibi Telif Amaçlı Destek Projeleri (PDP)
 • Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri
 • SAN-TEZ Projeleri
 • Tamamlayıcı Destek Projeleri (TDP)
 • Tez Projeleri
 • TÜBİTAK Projeleri
 • Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği (TUJJB) Projeleri
 • Ulusal Araştırma İşbirliği Projeleri (UAİP)
 • Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri
 • Ulusal Destekli Araştırma Projeleri
 • Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri
 • Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri
 • Uluslararası İşbirliği Projeleri
 • Uluslararası Ortak Araştırma Projeleri
 • Uluslararası Yayınlara Yönelik Destek Projeleri (UDP)
 • Uygulamalı Araştırma Projesi
 • Üniversite ve Sektör İşbirliği Projeleri
 • Yardımcı Doçentler için Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADOP)
 • Yayın Ödül Projeleri (YÖP)
 • Güdümlü Projeler (GP)