Biz Kimiz

Kalite Akademik Tercüme, 20 yıldır akademik çeviri, editing (redaksiyon), paraphrase (yeniden yazım) ve transkripsiyon (ses ve video kayıtlarının deşifresi) alanlarında yerli ve yabancı üniversitelerde/kurumlarda görev yapan akademisyenlere ve araştırmacılara hizmet veriyor.

Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded), Social Science Citation Index (SSCI), AHCI, Index Medicus (IM), Dental Index (DI), Engineering Index (EI), CompuMath Citation Index (CMCI), PubMed ve diğer alan indeksli hakemli dergilerde yayınlanacak makalelerin; konferans, sempozyum, seminer, kongre, panel gibi etkinliklerde sunulacak tebliğlerin; doktora tezi ve yüksek lisans tezi gibi çalışmaların çevirilerini ve editing (proofreading) işlemini yapıyoruz.

Akademisyenler tarafından doğrudan İngilizce yazılmış metinlerin editing çalışmasını da gerçekleştiriyoruz. Çeviri veya editing işlemini tamamladığımız tüm çalışmalar için, yayın sürecini hızlandıran Certification of Editing (COE) belgesini veriyoruz..

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında çeşitli kaynaklardan finanse edilen akademik çalışmaların çevirilerini üstlenerek fiyat tekliflerinin oluşturulması ve faturalandırma konularında destek sağlıyoruz.akademik çeviri broşürü

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için broşürümüzü inceleyiniz.

Yabancı hakemli dergiler konusunda anket


Yabancı hakemli dergilerde yayın yapmayı kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir veritabanı çalışması yapıyoruz. Bu amaçla 80.000 akademisyene yönelik düzenlediğimiz 3 sorudan oluşan anketimize siz de katılın."Kalite" rakamlardan büyüktür.


 • Müşteri sayısı (akademik çeviri)                                         : 11.255
 • Hizmet verdiğimiz akademik alan sayısı                           : 300
 • BAP kapsamında çalıştığımız üniversite sayısı                : 85
 • Tercüman sayısı                                                                    : 254
 • Doktora derecesine sahip tercüman sayısı                       : 183
 • Yüksek lisans derecesine sahip tercüman sayısı             : 71
 • Native speaker editör sayısı                                                 : 57
 • Son 20 yılda çevirisini yaptığımız toplam makale sayısı : 56.481
 • 2016 yılında tamamladığımız akademik çalışma sayısı : 3.139
 • Tamamlanan proje hacmi (boşluksuz karakter sayısı)   : 20.910.892
"Native English Speaker" Editörlerimizden

Fiyat almak için dosyanızı yükleyiniz


MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

 • Çok rahat okunabilen, anlaşılır ve temiz çeviriler olarak görüşlerini bildirdiler. Doğrusu ben çeviri işinde hep sizlerle çalışmak istiyorum.

  Prof. Dr. Suphi SAATÇİ
  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  Mimarlık Bölümü Başkanı
 • Fen Bilimleri alanından bir öğretim üyesi arkadaşımın tavsiyesi ile sekiz yıl önce tanıdığım Kalite Akademik Tercüme; sanat, seramik ve disiplinler arası konularda, akademik araştırma, uluslararası proje ve yayın çalışmalarım için verdiği çeviri hizmetleri ile akademik kariyerimin başarı ortağı olmuştur. Bugüne kadar dil yetersizliğine dair eleştiri almadan kabul gören uluslararası çalışmalarıma verilen kaliteli ve güvenilir hizmetin yakın ve uzak gelecekte de süreceğini bilmek, çalışma evrenimi genişletmekte ve verimliliğimi artırmaktadır. Kalite Akademik Tercüme’ye duyduğum güven, dil yeterlilikleri kadar zaman kullanımı, ticari etik, söze vefa ile bütünleşen hizmet anlayışlarından kaynaklanır.

  Doç. Dr. Ayşe Güler
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Akademik yaşantımda ve ISME'ye (International Society for Music Education) ilişkin çalışmalarımda, İngilizce çeviri vb. konularda kişisel ve firma desteğini güvenle yerine getiren Sn. Hasan Filik ve Kalite Akademik Tercüme'ye teşekkürlerimi sunarım.

  Prof. Dr. Uğur Alpagut
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü
 • Kalite Akademik Tercüme ile kurulduğundan beri çalışmaktayım. Şu an geldikleri çeviri ve editing düzeyi oldukça iyi, ancak bazen içimize sinmeyen ya da öneride bulunduğumuz konular olabiliyor. Bu konularda da geri dönüşler ve düzeltmeler yapılarak, güzel ve yayınlanan metinlere ulaşabiliyoruz. Dört veya beş makalemiz SCI dergilerde dil eleştirisi almadan yayınlandı, ya da aldığında geri döndük ve revizyon aşamasında gerekli düzeltmeler yapıldı. Hasan Filik ve Kalite Akademik Tercüme ekibine teşekkürler.

  Doç.Dr. Şeyda Seren İntepeler
  Dokuz Eylül Üniversitesi
  Hemşirelik Fakültesi
 • Firmanıza edit edilmek üzere gönderdiğim makalelerimle ilgili her zaman kısa sürede, hızlı ve güvenilir hizmet aldım. Ayrıca edit ile ilgili sertifikasyon verilmesi benim makalemin kabulünde çok etkili oldu.

  Doç. Dr. Hülya Öztop
  Hacettepe Üniversitesi
  Aile ve Tüketici Bilimleri


REFERANSLARIMIZ

Türkiye'deki tüm üniversitelerden 11.000'in üzerinde akademisyene çeviri ve editing hizmeti sunuyoruz.

 • Yıldız Teknik
 • İstanbul Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • ODTÜ
 • Ankara Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi

ÜÇ AŞAMALI ÇEVİRİ SÜRECİ


Birinci aşamada, ilgili akademik alanda uzman tercümanlarımız çeviriyi tamamlıyorlar. İkinci aşamada, ilgili akademik alanda uzman Amerikalı native speaker editörlerimiz, çeviri üzerinde detaylı "editing" çalışması yapıyorlar. Üçüncü aşamada, editörün düzeltmeleri çeviriyi yapan tercümanımız tarafından anlam kaymalarına ve olası hatalara karşı tekrar kontrol edilerek çeviri teslime hazır hale getiriliyor.


Çalışmanın bitiminde, Word formatında "track changes" özelliği kullanılarak düzeltmelerin belirtildiği "EDITING" dosyası ve kullanıma hazır "SON" dosyası tarafınıza gönderiliyor. Ayrıca, makalenizin "native speaker editor" tarafından denetlendiğini gösteren "Certification of Editing" belgesini de tarafınıza gönderiyoruz.


Çeviri - Editing - Son Düzenleme

© 2016 Kalite Akademik Tercüme | Kalite Grafik tarafından tasarlanmıştır.