Sıkça Sorulan Sorular


Eğitimli dil uzmanlarımız, on yıllara dayanan deneyimleri ve kültürel farklılıklar hakkındaki birikimleri sayesinde, kaynak metinlerde vermek istediğiniz mesajın hedef dilde kaybolmayacağını garanti ederler. Mevcut ve potansiyel müşterilerimiz bu başlık altında çeviri hizmetleriyle ilgili sorularına yanıtlar bulabilirler.
Fiyatlandırma ve teslim süresi bilgisi verebilmemiz için öncelikle metni göndermenizi istiyoruz. Çeviri fiyatını ve teslim süresini onaylamanızı ya da olumlu veya olumsuz kararınızı e-posta yoluyla bildirmenizi bekliyoruz. Onay e-postanızı almayı müteakiben çeviriye başlıyoruz. Çeviri aşamalarının tamamlanmış halleriyle birlikte ödeme için banka hesap bilgilerimizi de gönderiyoruz ve sonrasında ödemenin yapılmasını istiyoruz.
Fiyatlandırmayı, kaynak metin esas olmak üzere, boşluksuz 1000 karakter üzerinden yapıyoruz. Tercüme sektöründe “karakter” daktilo vuruşu ile tanımlanır. Boşluklar dikkate alınmaz. MS Word’de sözcük sayımı sekmesine tıklanarak boşluksuz karakter sayısı doğrudan görülebilir. Boşluksuz 1000 karakterin birim fiyatı çeviri yönü ve akademik alana göre değişmektedir. Türkçe’den İngilizce’ye çevirilerin tamamını ana dili İngilizce olan “native English speaker” editörlerimize detaylı olarak “editing” yaptırıyoruz. Editörün yaptığı düzeltmeler, çeviriyi yapan tercüman tarafından ikinci kez tekrar kontrol işlemine tabi tutulmaktadır. Editing ve son düzenleme işlemi de çeviri fiyatına dahildir.
Kelime sayısı veya sayfa birimi üzerinden fiyatlandırma yapmıyoruz. Özellikle sayfa birimi muğlak bir ölçü birimidir. Bir metin farklı sayfa yapıları ve farklı puntolarla hazırlandığında ortaya çıkan sayfa adedi de farklı olmaktadır. O yüzden sayfa birimini kesinlikle kullanmıyoruz.
Kaynakça ile ilgili yapılacak işlemi müşterinin isteğine göre belirliyoruz. Kaynakçadaki Türkçe kaynak isimleri, makale başlıkları, tarih, vb. bilgilerin tercümesi istendiğinde, bu kısımları fiyatlandırmaya dahil ediyoruz. Şekil ve tablolar fiyatlandırmaya dahildir. Gerek tercümanlar gerekse editörlerimiz metinle tablo değerleri arasında bir tutarsızlıkla karşılaştıklarında bunları not olarak paylaşıyorlar. Bu da makalenin dergiler tarafından kabul edilmesini kolaylaştıran bir etkendir. Ayrıca tablolar ve şekiller metnin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. O nedenle bize göndereceğiniz makalelerde tabloların ve şekillerin silinmemesini istiyoruz.
Fiyatlandırma için mutlaka metni görmek istiyoruz. Telefon görüşmesi sırasında verilecek yaklaşık rakamlar yanıltıcı olabilmektedir. O nedenle metni gördükten sonra net toplam fiyatı veriyoruz.
İşimizin her aşaması için standartlar ve prensipler belirledik. Fiyatlandırma hususunda da standartlarımıza uyuyoruz. Birim fiyatlarımız tüm müşterilerimiz için ve her türlü hacimdeki metinler için aynı ve standarttır.
Biz tüm projelerimizi çeviri, editing ve son düzenleme aşamalarında geçiriyoruz. Bir metin üzerinde üç kez çalışılmakta, zaman ve emek harcanmaktadır. Kıyaslamanın bu faktör dikkate alınarak yapılması daha makul olur. Yabancı editing bürolarının veya native speaker editörlerin aldığı birim ücretler oldukça yüksektir. Bu da fiyatı arttıran bir husustur. Akademik çeviri yapacak niteliklere sahip olmayan tercümanlara ya da tercüme bürolarına yaptırılacak çevirilerin birim fiyatı haliyle düşük olacaktır. Ama bu metinler hakemler tarafından dil nedeniyle iade edildiğinde, metin yazarlarının katlanmak zorunda kalacağı mali külfet daha da artacaktır. Bizim 3 aşamalı sürecimizle, bir makalenin dil eleştirisi alması ihtimali çok düşüktür. Ayrıca olası bir dil eleştirisi durumunda editörlerimiz tekrar ücretsiz metni kontrol ediyorlar. Gerektiğinde müşteriden ücret almadan, ikinci bir editöre göndererek makalenin kabul edilmesi için fedakârlık yapıyoruz. Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında, bizim fiyatlarımız makuldür.
BAP bütçesi kullanılarak yaptırılacak çeviriler için talep edildiğinde proforma fatura verebiliyoruz.
Çevirisini yaptığımız bir metin herhangi bir dil eleştirisi alırsa, editörlerimiz ücretsiz olmak üzere tekrar bakıyorlar. Bu garantiyi veriyoruz. Bazı durumlarda, metni ikinci bir editöre de kontrol ettirebiliyoruz. Ancak biz çeviriyi teslim ettikten sonra, metne dil hatası içeren ifadeler, cümleler, paragraflar eklenirse ve bu makale dil hataları gerekçesiyle reddedilirse, bu makale garanti kapsamında değildir. Native speaker editörler de böyle bir metni yeni bir proje olarak değerlendiriyorlar ve yeniden ücret istiyorlar.
Editing yaptırmadan sadece çevirisi yapılmış metnin dergilere gönderilmesini tavsiye etmiyoruz. Size vereceğimiz fiyat çeviri ve editing çalışmalarını kapsamaktadır. Sadece çeviri yapılmasında ısrar edilse bile fiyatımız aynıdır.
Çeviri teslim süresi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bunlar dil çifti, metnin hacmi, metnin akademik alanı, çeviri talep edildiği zamanda tercümanların ve editörlerin müsaitlik durumudur. Metni gördükten ve gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra teslim süresi konusunda bilgi veriyoruz.
Tercümanların çeviriyi aceleye getirmemesi, terimleri veya tereddüt konusu olan hususları daha rahat araştırabilmesi için optimum süreyi belirlemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca belirlediğimiz süreden önce çevirilerin son hallerini teslim etmeye çalışıyoruz.
Üç aşamalı çeviri sürecimiz ile hep kaliteli iş çıkarmayı hedefliyoruz. “Acil” koduyla gönderilen projelerde bu süreci uygulamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Aciliyetin derecesi de göreceli olabilmektedir. “Acil” istenen çevirilerde bize verilecek maksimum süreye göre çeviriyi yapıp yapamayacağımıza karar veriyoruz.
Aynı gün içerisinde teslimi istenen projelere her zaman olumlu yanıt veremeyebiliyoruz. Çünkü çoğunlukla Amerikalı, Kanadalı ve Avustralyalı editörlerle çalıştığımızdan, bu ülkelerle olan zaman farkından dolayı editing çalışmalarının teslimi genellikle en az bir sonraki güne sarkmaktadır.
Her ne kadar freelance tercümanların bir kısmı gece çalışmayı tercih etse de, akşam saatlerinden sonra gönderilen çeviriler için müsait bir tercüman bulmak zor olmaktadır. Ayrıca üç aşamalı çeviri sürecinin bu zaman zarfında tamamlanması mümkün değildir. Dolayısıyla bu tür talepleri geri çevirmek durumunda kalıyoruz.
Bu çalışma yöntemi çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Çevirinin terim tercihleri ve üslup yönünden bir iç tutarlılığa sahip olabilmesi için aynı tercüman tarafından tercüme edilmesi ve aynı editör tarafından editing yapılması bir zorunluluktur. Metnin parça parça zamana yayılarak çevirisinin istenmesi tercüman/editör programının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Akademik çeviri projelerini çoğunlukla serbest zamanlı çalışan tercümanlara ve tamamı serbest zamanlı çalışan editörlere yaptırıyoruz. Serbest zamanlı çalışanlar da her istenildiğinde müsait olmayabiliyorlar ya da iş programlarını kendileri yaptığı için peyderpey gönderilecek dosyalar geciktiğinde süreç sıkıntıya girmektedir. Bunlardan dolayı metnin peyderpey tercüme edilmesine sıcak bakmıyoruz.
Metnin hacmi e-posta gönderim limitini aşması halinde, WeTransfer, Google Drive, SendSpace, RapidShare ve benzeri dosya transfer siteleri vasıtasıyla metni gönderebilirsiniz.
Eğer mümkünse ilgili bölümlere ait sayfaları tarayıcıda okutarak elektronik kopyalarını gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra ilgili bölümlerin fotokopilerini adresimize postalayabilirsiniz.
Çalışmayla birlikte banka hesap bilgilerimizi de gönderiyoruz. Ödemeyi sonrasında talep ediyoruz.
Çeviri toplam tutarının yüksek olması durumunda, talep edilirse ödemeyi 2 takside bölebiliyoruz.
Ödemenin çeviri teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılması yeterlidir.
Toplu halde ödeme olabilir. Ancak bunun takibi ilave emek ve zaman gerektirmektedir. Bazen karışıklıklara sebep olabilmektedir. Biz her projenin ayrı ayrı değerlendirilmesini ve ödemenin buna göre yapılmasını tercih ediyoruz.
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında istenen çevirilerde, öncelikle proforma faturamızı sunuyoruz. BAP birimi teklifimizi uygun görürse, e-posta, faks veya posta araçlarından birisi ile tarafımıza sipariş emrini gönderiyor. Çeviriyi tamamladıktan sonra müşteriye teslim ediyoruz. Fatura kesebilmemiz için aşağıdaki fatura bilgilerini istiyoruz. Bunlara ilaveten KDV oranında bir tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı bilgisinin tarafımıza verilmesi gerekmektedir.

Fatura bilgileri;
- Faturanın kimin ya da hangi kurumun adına kesileceği
- Fatura adresi
- Vergi dairesi
- Vergi kimlik numarası
- Proje numarası
- Proje sorumlusu
Kişisel bilgilerin ve makalelerin gizliliği çok ciddi bir husustur. Tüm çalışanlarımızla ve serbest zamanlı çalışan tercümanlar ve editörlerle bir gizlilik ve ifşa etmeme anlaşması imzalıyoruz. Gizlilik konusunda şimdiye kadar hiçbir olumsuz vaka yaşamadık.
Projeye tercüman atamasında tercüman seçimi büyük önem taşımaktadır. Doğru terminolojinin kullanılması ve alan bilgisine sahip olunması kaliteli akademik çevirinin temel unsurlarındandır. Çeviriyi yapacak tercümanın seçiminde buna çok dikkat ediyoruz. Metin hangi alandan ise, o alanda eğitim görmüş tercümanları görevlendiriyoruz. Geniş akademik tercüman kadromuzla tüm akademik alanlarda çeviri hizmeti vermekteyiz. Ancak ilgili akademik alandan tercümanlarımız müsait değilse, bu alana en yakın tercümanımızı çeviriye atıyoruz. Bunun için öncelikle müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Müşterimizin onayını aldıktan sonra proje sürecini başlatıyoruz.
Metinlerin son halini aldıktan sonra gönderilmesini tercih ediyoruz. Ancak biz çeviri sürecini başlattıktan sonra kaynak metinde yapacağınız bazı küçük değişiklikleri çeviri hedef metinde yeniden düzenleyebiliriz. Bunun için erken zamanda geri bildirimde bulunulması ve yapılacak düzeltmelerin minimum düzeyde olması önemlidir.
Metnin akademik alanına uygun tercümanları görevlendirdiğimiz için terminoloji konusu bir sorun teşkil etmiyor. Fakat hiçbir tercümanın kendi alanına ait terimleri ve İngilizce karşılıklarını ezbere bilmesi mümkün değildir. İyi tercümanlar her çeviride mutlaka sözlük kullanır. Terim kullanımı konusunda teknoloji desteğinden faydalanıyoruz. Tüm akademik alanlara ait terim veritabanlarına sahibiz. MultiTerm yazılımı üzerinden terim veritabanlarını çeviriye entegre ediyoruz. Böylece ilgili literatürde kabul görmüş terim karşılıklarını tüm çevirilerimizde kullanmış oluyoruz.
Terimler konusunda yazarların vereceği desteğe her zaman açığız. Bazı terimlerin literatürde kullanılan birçok karşılığı olabiliyor. Tercihler yazara, metnin yayınlanacağı dergiye, hakemlere, derginin hangi İngilizce’yi istediğine göre değişebilmektedir. Bu nedenle hata oluşmaması ve zaman ve emek kaybı meydana gelmemesi için çeviride kullanılması istenen terimlerin gönderilmesi süreci kolaylaştıran bir etkendir.
Böyle bir desteğin kesinlikle faydası olur. En azından ilgili dergide hangi terimlerin tercih edildiği görülebilir.
Müşteri ile tercüman/editör arasındaki iletişimi sadece proje yöneticilerimiz vasıtasıyla sağlıyoruz. İsteklerinizi ve sorularınızı proje yöneticilerimize yazabilirsiniz. Proje yöneticilerimiz gerekli koordinasyonu sağlayarak isteklerinizi tercümana ileteceklerdir.
Tez çalışmalarında faydalanılacak makalelerin tamamının tercüme ettirilmesi bir israftır. O nedenle sadece çevirisi yapılacak kısımların bize gönderilmesi yeterlidir. Ancak metnin bağlamını görebilmek açısından makalenin de gönderilmesi yararlı olacaktır.
Çalışma alanımız içerisinde metinleri özetleyerek tercüme etme işi yer almamaktadır.
Genel olarak İngilizce metinler Türkçe kaynak metinlere göre kelime bazında yaklaşık %20 civarında daha uzun olmaktadır. Metnin alanına, tercüman ve editörün üslubuna göre bu oran aşağı ve yukarı yönde değişebilmektedir. Eğer derginin kelime sınırı varsa, Türkçe kaynak metinler hazırlanırken bu orana özellikle dikkat edilmelidir. Proje gönderilirken limit konusu belirtilirse, buna uygun çalışmayı tercüman ve editörlerimizden isteriz. Yine de bazı durumlarda, metnin içeriğinden ve alanından kaynaklanan nedenlerle kelime sınırına çekilmesi mümkün olmayabiliyor. Bu tür hallerde metnin yazarı tarafından içerikte azaltmaya gidilmesi gerekmektedir.
Çevirisini teslim ettiğimiz metinlere sonradan eklenecek kısımlar dil hatası içermesi halinde hakemler veya dergi editörleri tüm metni reddediyorlar. Dolayısıyla prensip olarak bazı bölümleri eksik metinlerin çevirisini almıyoruz. Sonradan eklenecek kısımlar çeviri için bize gönderildiğinde, önceki çalışmayı tamamlayan tercüman ve editörün müsait olacağını ve aynı ekibin bu kısımları yapacağını her zaman garanti edemiyoruz. Çünkü akademik çevirilerde sıklıkla karşılaştığımız zaman kısıtı buna bir engel teşkil etmektedir. Olası bir dil eleştirisi halinde metnin düzeltme aşamasını yapan editörümüz tekrar ücretsiz bakmaktadır. Metne sonradan ilave edilen dil hatası barındıran kısımlar olduğunda, editörlerimiz ücretsiz bakmayı kabul etmiyorlar.
Editör kadromuz oldukça geniştir. Editör seçerken ilgili alanda uzmanlık ve deneyim sahibi olunmasına özellikle dikkat ediyoruz. Editörlerimizin büyük çoğunluğu Amerikalı native speaker dediğimiz ana dili İngilizce olan editörlerden oluşmaktadır. Makalenin yayınlanacağı ülkeye göre Amerikalı, İngiliz, Kanadalı veya Avustralyalı editörleri görevlendiriyoruz.
Tercümanlarımız gerek akademik kariyer gerekse dil yetkinliği bakımından oldukça yetenekli ve bilgilidirler. Ama birkaç istisna dışında ana dilleri İngilizce değildir. Akademik düzeyde bir dilin inceliklerine hakim olmak için ana dilin İngilizce olması ve en azından lisans eğitiminin İngilizce dilinde ve kendi ülkesinde alınması gerekmektedir. Native speaker editörlerimiz yaptıkları editing çalışmalarıyla bu eksikliği kapatmaktadırlar. Bunun yanı sıra, Türkçe kaynak metinlerde yer alan akıcılık sorunları doğal olarak İngilizce metne de yansımaktadır. Editörlerimiz düzeltmeyi doğrudan hedef İngilizce metin üzerinde yaptıkları için bu tür akıcılık sorunlarını da giderecek müdahalelerde bulunuyorlar.
Native speaker editörlerin birim ücretlerinin yüksek olması her ne kadar mali bir yük getirse de çeviri kalitesini ve yayına kabul edilme olasılığını ciddi düzeyde yükseltmektedir.
Editör kontrolünden önce yazar talep ederse, metni gönderebiliriz.
Editing aşamasının yapılmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bazı dergiler yayınlamaya niyetli oldukları makaleleri kendi editörlerine veya anlaşmalı oldukları editing bürolarına göndermektedirler. Böyle bir durumun bize önceden bildirilmesi halinde sadece çeviri yapabiliriz. Ancak birim fiyatımızda bir değişiklik yapamıyoruz.
Tüm editing çalışmalarını Hizmetlerimiz/Editing menüsü altında yer alan kontrol başlıkları dahilinde detaylı olarak yapmaktayız. Genel olarak okuma işlemi çalışma alanımız içerisinde yer almamaktadır.
Editörlerimiz Word dosyası üzerinde Değişiklikleri İzle (Track Changes) özelliğini kullanarak düzeltmeleri yapmaktadırlar. Yapılan düzeltmeler doğrudan renkli olarak metin üzerinde görülebilmektedir. 3 aşamalı çeviri süreci tamamlandığında, müşteriye 2 adet dosya gönderiyoruz. Bunlardan birincisi, editörün düzeltmelerini içeren dosya, ikincisi ise son kontrolden sonra kullanıma hazır olan dosyadır.
Tüm makale çevirileri için Certification of Editing belgesini veriyoruz.
Başka tercüman ya da tercüme bürolarına tercüme ettirilen ve dil eleştirisi alan metinleri de editing yaptırıyoruz. Ancak buna metni gördükten sonra karar veriyoruz. Çünkü zaman zaman çok kötü bir İngilizce ile yazılmış metinlerle de karşılaşıyoruz. Böyle metinlerin editing işini almamayı tercih ediyoruz.
Yazarlar tarafından doğrudan İngilizce yazılmış metinlerin de editing çalışmasını yapabiliyoruz. Bunun şartı da metnin dil seviyesinin kabul edilebilir bir durumda olmasıdır.
Yeniden yazım (rewriting, paraphrasing) çalışmalarını da yapmaktayız. Paraphrase çalışmasını paragraf bütünlüğü içerisinde yapmayı kabul edebiliyoruz. Tek cümlelerin yeniden yazılması hem anlam kaymalarına neden olabilmekte hem de bazen mümkün olmamaktadır.
Bir makalede birkaç kısa paragrafı geçmemek kaydıyla paraphrase çalışmasını alabiliyoruz. Daha hacimli metinlerin paraphrase yapılması akademik etik sınırlarını zorlayacağı için kabul etmiyoruz. Editörlerimiz de bu tür konularda oldukça hassastırlar ve sınırı zorlayan paraphrasing çalışmalarını kabul etmiyorlar. Uzun metinlerde İngilizce kısımların atıfta bulunma kuralları dahilinde önce Türkçe’ye tercüme ettirilerek Türkçe yeniden yazılmasını ve ortaya çıkan bu metnin tekrar İngilizce’ye tercüme ettirilmesini tavsiye ediyoruz.
Formatlama konusu halihazırda çalışma alanımız içerisinde yer almamaktadır.
Bu tür durumlarda profesyonelce hareket ediyoruz. Her tercüman hata yapabilir. Beğenmediğiniz hususları örnekleriyle birlikte metin üzerinde açıklamanız kaydıyla değerlendirmeye alıyoruz. Haklı olduğunuz noktalarda gerekli düzeltmeleri yapıyoruz ve kendimize dersler çıkarıyoruz. Haklı olmayan eleştiriler olduğunda uygun şekilde gerekli açıklamaları ve önerilerimizi sunuyoruz.
Böyle bir garantiyi vermeyi çeşitli nedenlerle makul bulmuyoruz. Akademik yayın yapmak çok zor, sıkıntılı ve uzun bir sürece ve yüksek maliyetlere katlanmayı gerektiriyor.
Bu süreçte çeşitli subjektif dinamiklerle karşılaşıyoruz. Akademik kaygı taşımayan, yayın işini ticari amaçlı yapan dergilerin sayısı çok fazla. Kendi anlaşmalı oldukları ve yönlendirdikleri editing bürolarına metin edit yaptırılmadığında kabul edilme imkanı yok. Makalede hiç hata olmasa bile "poor english" yaftasını yapıştırarak makaleyi reddeden dergiler bulunmaktadır.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu doğu ülkelerine “intihal” önyargısıyla yaklaşan dergiler de çoktur. Bu tür dergilere makaleyi kabul ettirmek epeyce çaba gerektirir.
A sınıfı dergilere her sayı için yüzlerce makale başvurusu yapıldığını biliyoruz. Bu makalelerin tamamının dergi editörleri ve hakemler tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi ve somut geri bildirimde bulunulması zaman açısından mümkün değildir. Böyle durumlarda birçok makale hiç okunmadan reddedilebilmektedir. Red gerekçesi ise büyük çoğunlukla "dil" olmaktadır.

Bu tür subjektif yaklaşımlarla yoğun bir şekilde karşılaşıldığı bir ortamda %100 yayın garantisi vermenin gerçekçi olmadığını değerlendiriyoruz.
Bizim teslim ettiğimiz metinler hakemlerden tarafından dil eleştirisi nedeniyle reddedilirse, metni ücretsiz olarak tekrar editing çalışmasına tabi tutuyoruz. Ancak sonradan metne yoğun düzeyde hatalı cümleler, paragraflar eklenmişse, dil hatası içeren değişiklikler yapılmışsa, bu metinler garanti dışındadır.
Tüm çevirilerimizi ana dili İngilizce olan editörlerimize editing yaptırıyoruz ve size hem bu editing çalışmasını hem de metnin tercümanca kontrol edilmiş son halini gönderiyoruz. Buna rağmen dil nedeniyle bir eleştirinin yapılması yukarıda izah edilen subjektif durumları akla getirmektedir. Eğer yapılan dil eleştirisi somut örnekleri içeriyorsa, tekrar üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun dışında, makalenin başka bir dergiye gönderilmesini öneriyoruz.
Önceliği kar elde etmek olan ve akademik kaygısı bulunmayan böyle dergilerle zaman zaman karşılaşıyoruz. Biz makalenin yayın için başka bir dergiye gönderilmesini öneririz. Böyle bir dergide ısrar edilirse, istedikleri şeyi yapmak dışında, makaleyi kabul ettirme imkanı yoktur.
Sorularınız, geribildirimleriniz ve önerileriniz için bize mesai saatleri içerisinde akademik@kalitetercume.com.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Çözülemeyen sorunlarda, aciliyet arz eden durumlarda veya bir memnuniyetsizlik halinde bize telefon numaramızdan da ulaşabilirsiniz. Sizin memnuniyetiniz bizim için birinci önceliktir.

© 2016 Kalite Akademik Tercüme | Kalite Grafik tarafından tasarlanmıştır.