fbpx

Metinde bazı kısımları değiştirmem gerekiyor. Bunları hazırlayıp göndersem yeni metni dikkate alabilir misiniz?

Çeviri süreci başladıktan sonra kaynak metinde yapacağınız bazı küçük değişiklikleri hedef metne uygulayabiliriz. Bunun için erkenden geri bildirimde bulunulması ve yapılacak düzeltmelerin minimum düzeyde olması önemlidir. Aksi hâlde, ilgili kaynak metin güncellemeleri için yeniden fiyatlandırma yapılabilir çünkü bu süreçte ilgili kısmın çevirisi tamamlanmış olabilir. Dolayısıyla biz her koşulda metinlerin son hâline getirildikten sonra gönderilmesini tercih

Makalenin özet ve sonuç kısmını daha sonra yazacağım. Size makalenin diğer kısımlarını göndersem çevirebilir misiniz?

Çevirisini teslim ettiğimiz metinlere sonradan eklenecek kısımların dil hatası içermesi durumunda hakemler veya dergi editörleri tüm metni reddedebilmektedir. Dolayısıyla prensip olarak eksik bölümlü makalelerin çevirisini ne yazık ki kabul edemiyoruz. Sonradan eklenecek kısımlar çeviri için bize gönderildiğinde önceki çalışmayı tamamlayan tercüman ve editörümüzün müsait olmasını da her zaman garanti edemiyoruz. Çünkü akademik çevirilerde sıklıkla karşılaştığımız

Metni tamamladıkça göndersem çeviriyi peyderpey gönderebilir misiniz?

Bu çalışma yöntemi çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Çevirinin terminoloji ve üslup yönünden iç tutarlılığa sahip olabilmesi için tüm bölümlerinin aynı tercüman tarafından çevrilip yine aynı editör tarafından edit edilmesi gerekir. Metnin çevirisinin parça parça ve zamana yayılarak istenmesi tercüman ve editör planlamasının yapılmasını zorlaştıracaktır. Akademik çeviri projelerini çoğunlukla serbest zamanlı çalışan tercümanlarımıza ve tamamı