Bu çalışma yöntemi çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Çevirinin terminoloji ve üslup yönünden iç tutarlılığa sahip olabilmesi için tüm bölümlerinin aynı tercüman tarafından çevrilip yine aynı editör tarafından edit edilmesi gerekir. Metnin çevirisinin parça parça ve zamana yayılarak istenmesi tercüman ve editör planlamasının yapılmasını zorlaştıracaktır. Akademik çeviri projelerini çoğunlukla serbest zamanlı çalışan tercümanlarımıza ve tamamı serbest zamanlı çalışan editörlerimize yaptırıyoruz. Serbest zamanlı çalışanlar da her zaman müsait olmayabilir ya da iş programlarını kendileri yaptıkları için peyderpey gönderilecek dosyalar geciktiğinde süreç sıkıntıya girebilir. Tüm bunlardan dolayı metnin peyderpey tercüme edilmesine pek sıcak bakmıyoruz.