fbpx

Fiyatlandırma

Kalite Akademik Tercüme olarak üstün kalite anlayışımız ile müşterilerimize profesyonel dil desteği sunuyoruz. İş birliği yaptığımız tercümanlarımızdan ve editörlerimizden beklentilerimiz kalite kriterlerimizi oluşturmaktadır ve bu kriterler kapsamında yandaki hususlar bizim için esastır:
Teslim edilen çevirilerin doğru ve eksiksiz olması
Dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uyulması
Yazarın vermek istediği anlamın net bir şekilde belirlenmesi
Yazarla sürekli iletişim hâlinde olunması
Çalışma esnasında yeterli araştırmanın yapılması
Metnin akademik dile uygun şekilde çevrilmesi
Akıcılığın sağlanması
Çevirilerde terminolojiye uygun terimlerin kullanılması
Çalışmanın alana uygun tercüman ve editörlere iletilmesi
Fiyatlarımızı değerlendirirken…

Fiyatlarımızı değerlendirirken…

Tüm çalışmalar için belirli koşullar altında hizmet sonrası desteğimiz mevcuttur ve sunduğumuz hizmetin yazarlarımızın kalite beklentileriyle doğru orantılı olması bizim için önceliklidir. Teklifimizi değerlendirirken bu hususları göz önünde bulundurmanızı ve başka çeviri bürolarından aldığınız fiyatları kurum fiyatlarımızla karşılaştırırken alacağınız hizmetin seviyesini ve kalitesini de dikkate almanızı kesinlikle öneriyoruz. Böyle bir durumda aşağıdaki sorulara cevap arayabilirsiniz:

Hâlihazırda hizmet aldığınız tercüme bürosu veya serbest zamanlı tercüman:

Yaptığı çeviriyi ana dili İngilizce olan (native English speaker) editörlere edit ettiriyor mu?
Editörün yaptığı düzeltmeleri metin üzerinde gösteriyor mu?
Metnin native English speaker olan profesyonel bir editör tarafından edit edildiğine dair sertifika veriyor mu?
Proje aşaması devam ederken kaynak metinle ilgili sorunları size aktarıyor mu?
Geri bildirimlerinize ve düzeltme isteklerinize zamanında cevap veriyor mu?
Hakemli dergilerden gelen olumsuz eleştirilerde çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor mu?
Yabancı hakemli dergilerde makale yayınlatmanın zorluklarını biliyor mu?
Makale yayınlatmanın bir akademisyenin kariyerindeki öneminin gerçekten farkında mı?
Fiyatlandırma
Türkiye dışındaki editing bürolarının sadece native speaker editing birim fiyatı bile kurumumuzun çeviri, native speaker editing ve son düzenlemeyi içeren birim fiyatından daha fazla olabilmektedir.

Fiyatlandırmayı Etkileyen Hususlar

Metnin hacmi
Metnin boşluksuz karakter sayısı üzerinden hesaplanır.
Metnin alanı
Metnin yazıldığı akademik alandır.(Sosyal Bilimler, Mühendislik, Tıp vb.)
Dil çifti
Metnin çevirisinin yapılacağı kaynak dil ve hedef dildir.
Editör Kontrolü
Native English speaker tarafından yapılan düzeltmelerdir.
       Neden Boşluksuz Karakter?

     Çeviri projelerinin fiyatlandırması piyasada sabit bir fiyat, sayfa başına fiyat veya kelime başına fiyat gibi çeşitli birimler üzerinden yapılmaktadır. Ancak bu birimler profesyonel ölçü birimi ve sektör standardı değildir. Çeşitli sebeplerle bu birimleri tavsiye etmemekteyiz. Örneğin her kaynak doküman farklıdır ve sayfanın yapısı, yazı tipi ve yazı tipi boyutu gibi faktörlere göre sayfa kavramı değişebilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok ülkede farklı ebatlarda sayfa yaprağı kullanılmaktadır.

     Şeffaflığı, adaleti ve bütçe tahsisini kolaylaştıracak en uygun ölçü boşluksuz 1000 karakter birimidir. Bir karakter bir daktilo vuruşu olarak tanımlanır. Bir harf bir karakter olarak düşünülebilir.

     Üç aşamada gerçekleştirdiğimiz Türkçe-İngilizce yönüne yapılan çevirilerde native English speaker editör ücreti de birim fiyatımız kapsamında yer almaktadır. Teslim süresi kısıtlı olmayan en küçük çeviri projelerinde bile standart olarak native speaker editing çalışmasını proje sürecimize dâhil ediyoruz.

     Masaüstü yayıncılık hizmetlerimizin fiyatlandırması ise proje bazlı değerlendirilmektedir.

Fiyat almak için tercüme edilecek dosyaları akademik@kalitetercume.com.tr adresine gönderebilir veya yan taraftaki Fiyat Teklif Formu'nu kullanabilirsiniz.
Fiyat Teklif Formu

Faturalama ve Ödeme

Çeviri ücretinin iş tesliminden hemen sonra banka hesabımıza yatırılmasını talep etmekteyiz. Yüksek hacimli çalışmalarda taksit ve ödeme kolaylığı seçeneklerimiz mevcuttur.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yapılacak çeviri veya editing çalışmalarının faturalama ve ödeme işlemlerini BAP Koordinasyon Birimi ve ilgili proje yöneticimiz ile görüşerek gerçekleştiriyoruz.

Fiyatlandırma Hakkında Sık Sorulan Sorular:

  • Fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Bu fiyata neler dâhildir?
    Makale çevirilerinde fiyatlandırmayı kaynak metni esas alarak boşluksuz 1000 karakter üzerinden yapıyoruz. Tercüme sektöründe “karakter” daktilo vuruşu ile tanımlanmaktadır. Boşluklar dikkate alınmaz. MS Word’de Sözcük Sayısı sekmesine tıklanarak boşluksuz karakter sayısı doğrudan görüntülenebilir. Boşluksuz 1000 karakterin birim fiyatı çeviri yönüne ve akademik alana göre değişmektedir. Türkçeden İngilizceye çeviriler için standart olarak ana dili İngilizce olan (native English speaker) editörlerimiz tarafından detaylı “editing” işlemi yapılmaktadır. Editörün yaptığı düzeltmeler de çeviriyi yapan tercüman tarafından ikinci kez tekrar kontrol edilerek son düzenleme işlemi uygulanmaktadır. Editing ve son düzenleme işlemleri çeviri fiyatına dâhildir. Makale çevirilerinde sayfa birimi üzerinden fiyatlandırma yapmamamızın nedeni, sayfa başına fiyatlandırmanın belirsiz bir ölçü birimi olmasıdır. Bir metin farklı sayfa yapıları ve farklı puntolarla hazırlandığında ortaya çıkan sayfa adedi de farklı olmaktadır. Bu yüzden makale çevirilerinde sayfa birimini kesinlikle tercih etmiyoruz.
  • Fiyat çıkarırken kaynakçayı, şekilleri ve tabloları dikkate alıyor musunuz?
    Kaynakça ile ilgili yapılacak işlemi müşterinin isteğine göre belirliyoruz. Yazarın özel bir talebi olmadıkça başlığı hariç olmak üzere kaynakça kapsamındaki bölümü fiyatlandırmaya ve işleme dâhil etmiyoruz. Ancak kaynakçadaki Türkçe kaynak isimleri, makale başlıkları, tarih vb. bilgilerin tercümesi istendiğinde bu kısımları fiyatlandırmaya dâhil ediyoruz. Şekil ve tablolar da fiyatlandırmaya dâhildir. Gerek tercümanlarımız gerekse editörlerimiz metinle tablo değerleri arasında bir tutarsızlıkla karşılaştığında bunları not olarak paylaşmakta ve ilgili tutarsızlıklar giderilmektedir. Bu da makalelerin dergiler tarafından kabul edilmesini kolaylaştıran bir etkendir. Ayrıca tablolar ve şekiller metnin daha rahat anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bize göndereceğiniz makalelerde tabloların ve şekillerin silinmemesini rica ediyor, bu kısımların eksik olması durumunda ilgili kısımları yazarımızdan özellikle istiyoruz. Ayrıca native speaker editörlerimiz eksik bölümlü makaleler için daha sonra sorumluluk kabul etmeyebilir. Tutarlılık ve bütünlük açısından tüm bölümlerin editing aşamasından geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı terimlerin tablo ve şekillerdeki kullanımları ile metin içindeki kullanımları arasında zaman zaman tutarsızlık gözlenebilir ve aynı durum verilen değerler için de söz konusu olabilir. Ayrıca metin içinde net olmayan ya da hangi maddeye bağlı olduğu anlaşılmayan alt boyut vb. kullanımların tablolar referans alınarak düzenlenmesi daha sağlıklı olacaktır. Tutarsızlık ve belirsizlik en büyük ret nedenlerinden biri olabilir. Dolayısıyla bu konuda akademisyenlerimizden anlayış göstermelerini bekliyoruz.
  • Telefon görüşmesi ile yaklaşık bir fiyat verebilir misiniz?
    Fiyatlandırma için mutlaka metni görmek istiyoruz. Telefon görüşmesi sırasında verilecek yaklaşık rakamlar yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle, telefonda sadece birim fiyatlarımız hakkında bilgi verebiliyor ve metni gördükten sonra net fiyat teklifimizi sunuyoruz.

Diğer sorularınız için Sık Sorulan Sorular sayfasını inceleyebilir veya proje yöneticilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.