Çevirisini teslim ettiğimiz metinlere sonradan eklenecek kısımların dil hatası içermesi durumunda hakemler veya dergi editörleri tüm metni reddedebilmektedir. Dolayısıyla prensip olarak eksik bölümlü makalelerin çevirisini ne yazık ki kabul edemiyoruz. Sonradan eklenecek kısımlar çeviri için bize gönderildiğinde önceki çalışmayı tamamlayan tercüman ve editörümüzün müsait olmasını da her zaman garanti edemiyoruz. Çünkü akademik çevirilerde sıklıkla karşılaştığımız zaman sınırı buna engel olmaktadır. Makalenizin kurumumuzdan kaynaklanan nedenlerle olası bir dil eleştirisi alması hâlinde ilgili kısımları ücretsiz olarak revize edebiliyoruz. Ancak metne sonradan ilave edilen kısımlarda dil hatası olması durumunda editörlerimiz çalışmayı ücretsiz olarak edit etmeyi kabul etmeyebilir.