Genel olarak İngilizce metinler Türkçe kaynak metinlere göre kelime bazında yaklaşık %20 civarında daha uzun olabilmektedir. Ayrıca metnin alanına ve tercüman ve editörün üslubuna göre bu oran aşağı ya da yukarı yönde değişebilmektedir. Çalışmanın gönderileceği derginin kelime sınırı varsa Türkçe kaynak metinler hazırlanırken bu orana özellikle dikkat edilmesi gerekir. Proje gönderilirken limit konusu belirtilirse buna uygun çalışmayı tercüman ve editörlerimizden isteyebiliriz. Yine de bazı durumlarda metnin içeriğinden ve alanından kaynaklanan nedenlerle istenen kelime sınırına ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda metnin yazarı tarafından içerikte kısaltmaya gidilmesi gerekmektedir.