Çeviri süreci başladıktan sonra kaynak metinde yapacağınız bazı küçük değişiklikleri hedef metne uygulayabiliriz. Bunun için erkenden geri bildirimde bulunulması ve yapılacak düzeltmelerin minimum düzeyde olması önemlidir. Aksi hâlde, ilgili kaynak metin güncellemeleri için yeniden fiyatlandırma yapılabilir çünkü bu süreçte ilgili kısmın çevirisi tamamlanmış olabilir. Dolayısıyla biz her koşulda metinlerin son hâline getirildikten sonra gönderilmesini tercih ediyoruz.