Yapılan zaman planlamasını, dolayısıyla da proje sürecini aksatabileceği için müşterilerimizin bu tür taleplerine ne yazık ki pek sıcak bakmıyoruz. Özellikle acil çalışmalarda bu durum ciddi sorun teşkil etmektedir.