Ana dili İngilizce olan deneyimli ekibimizle akademik çalışmalarınız sırasında ihtiyaç duyduğunuzda size yeniden yazım (paraphrase) hizmeti sunuyoruz.

Yeniden yazım, orijinal cümlenin anlamı korunacak şekilde yeni bir üslupla yeniden kurgulanarak yazılması işlemidir. Bu işlem İngilizcede paraphrasing ya da rewriting olarak adlandırılmaktadır. Yeniden yazım işleminde içerik geliştirilir, düşünceler güncellenir ve yeni yorumlarla metin zenginleştirilir.

Başka yazarlara ait makalelerden, raporlardan, tezlerden, kitaplardan veya benzer akademik çalışmalardan dolaylı alıntı yapılması durumunda yeniden yazım işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir akademik çalışmanın yeniden yazılan kısımlarında kaynak gösterilerek akademik etik değerler korunmaktadır.

Bir metin nasıl yeniden yazılır?
 • Orijinal metin tam olarak anlaşılana kadar birkaç kez okunur.
 • Orijinal metin bir kenara konur ve metnin ana fikri özgün kelimelerle yazılır. Kaynakta vurgulanan ifadeler farklı söylemlerle korunur ve daha sonra kaynağın fikir ve vurgu sırası yeniden oluşturulur. Yeniden yazılan metinde orijinal metnin tüm ayrıntıları yer almak zorunda değildir.
 • Yeniden yazımda analiz işlemi de gereklidir. Bazı paragraflar ikiye bölünerek farklı temalar içerecek şekilde tasarlanabilir.
 • Yazarın yabancı kelimeleri hangi anlamda kullandığı dikkatlice incelenir. Özellikle ilgili alanda yaygın olarak kabul görmüş terimler aynı şekilde bırakılır. Her kelime ya da terimin değiştirilmesi gerekmez.
 • Yeniden yazılan kısmın orijinal metnin üslubuna ve anlamına uygun olup olmadığı, bu kısımda kelimelerin değişip değişmediği ya da bu kısmın orijinal metindeki cümlelere yakın olup olmadığı kontrol edilir. Yeniden yazılmış kısımda sözcük dizimi orijinal metindekine çok yakınsa bu durum intihal olarak nitelendirilmektedir.
 • Bilginin kaynağı için referans gösterilir. Bir yazardan alıntı yapılıyorsa yazarın adına cümlede açıkça yer verilir.

Yeniden yazım hizmetlerimiz hakkında sık sorulan sorular:

 • Bir metnin işaretlenen kısımlarının benzerlik oranının intihal tespit programlarında belirli bir yüzdeyi geçmemesi için bu metindeki ilgili kısımları aynı anlama gelecek şekilde başka cümlelerle yeniden yazabilir misiniz?
  Yeniden yazım (paraphrasing/rewriting) çalışmasını paragraf bütünlüğü içerisinde yapmayı tercih ediyoruz. Cümlelerin paragraftan bağımsız olarak yeniden yazılması hem anlam kaymalarına neden olabilmekte hem de bazen mümkün olmamaktadır.
 • Yeniden yazım (paraphrasing/rewriting) konusunda bir sınırınız var mı?
  Bir makalede birkaç kısa paragrafı geçmemek kaydıyla yeniden yazım (paraphrasing/rewriting) çalışması yapabiliyoruz. Daha hacimli metinler için yeniden yazım işlemi yapılması akademik etik sınırlarını zorlayacağından bunu kabul etmiyoruz. Editörlerimiz de bu tür konularda oldukça hassastır ve sınırı zorlayan yeniden yazım çalışmalarını kabul etmemektedir.
 • Göndereceğim metinde tercüme edilecek, dil kontrolü yapılacak ve başka cümlelerle yeniden yazılacak kısımlar var. Böyle bir çalışmayı yapabilir misiniz?
  Çeviri, editing ve yeniden yazım (paraphrasing) gerektiren metinleri de kabul ediyoruz.

Diğer sorularınız için Sık Sorulan Sorular sayfasını inceleyebilir veya proje yöneticilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.