Makalenizin kurumumuzdan aldığınız hizmet kapsamında native speaker editör denetiminden geçmesine rağmen ilgili dergiden dil eleştirisi alması durumunda belirli koşullar altında ücretsiz revizyon desteği sunuyoruz.

Size teslim ettiğimiz native speaker editör denetiminden geçmiş dosyada gramer hatasına yol açabilecek herhangi bir güncelleme/ekleme yapmamanız koşuluyla çalışmanızın tamamen kurumumuzdan kaynaklanan nedenlerle dilden eleştiri alması durumunda ücretsiz revizyon hizmeti sağlıyoruz.

Güncellemeler
Çalışmanızda hakem önerileri ya da kendi kararınız doğrultusunda büyük çaplı herhangi bir güncelleme yapmanız yeniden kontrol gerektireceği ve güncellenen içerik daha önce kurumumuzun denetiminden geçmemiş olacağı için bu tür durumlarda ilgili kısımlarda ücretlendirme yapılacaktır.
Eklemeler
İçeriğindeki eksikliklerden dolayı çalışmaya sonradan ekleme yapılması hâlinde bu kısımlar yeni içerik olduğu, ilk kez işleme alınacağı ve daha önceki fiyatlandırma kapsamında yer almadığı için bu kısımların bulunduğu cümleler için de ücretlendirme yapılacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
  • Tarafınıza teslim edilen çalışmalarda editör önerileri doğrultusunda herhangi bir düzenleme yapmanız veya yapılan ya da önerilen düzeltmeyi kabul etmeyerek ilgili cümleyi tekrar düzenlemeniz gerekiyorsa düzenlemeyi yaptıktan hemen sonra uygunluk durumunu kontrol ettirmek için bizimle iletişime geçmenizi öneriyoruz.
  • Kurumsal prosedürlerimiz gereği makalede eksik bölümlerin olması durumunda bu bölümleri yazarımızdan özellikle istiyoruz. Ana dili İngilizce olan editörümüzün denetiminden geçmiş dosyaya herhangi bir eksik bölümün yazar tarafından sonradan eklenmesi çalışmanın dilsel bütünlüğü ve kullanılan dil bilgisi yapılarının doğruluğu açısından risk oluşturabilir.
  • Kurumsal prosedürlerimiz gereği her çalışma için yalnızca bir kez ücretsiz revizyon işlemi uygulamaktayız. Ana dili İngilizce olan editörlerimizin denetiminden geçmiş dosyada revizyon işleminin birden fazla kez tekrarlanması metnin dil bütünlüğünü büyük ölçüde riske atabilmektedir.
  • Revizyon işlemleri çalışma dergiye gönderildikten sonra hakemin dile yönelik eleştirileri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Standart uygulamamızda çalışma dergiye gönderilmeden ve herhangi bir dil eleştirisi almadan revizyon işlemi yapılmamaktadır. Yazarın çeviride hatalar olduğunu belirtmesi ve bu nedenle çalışmanın revize edilmesini talep etmesi durumunda ise somut örnekler ve gerekçeler sunulması koşuluyla ilgili kısımlar revize edilebilecektir.
  • Kurumsal prosedürlerimiz gereği aynı metnin ikinci kez ücretsiz olarak baştan çevrilmesine yönelik talepleri ne yazık ki kabul edemiyoruz. Sorumlu yazar ya da ortak yazarlardan birinin çalışmada kullanılan dili uygun bulmaması gerekçesiyle bu tür bir talepte bulunulması hâlinde ilgili durumun somut örneklerle desteklenmesi koşuluyla ücretsiz revizyon hizmeti sunuyoruz.
  • Çalışmada KAYNAK METİNDE değişiklik yapılması durumunda, ilgili kısımlar baştan çeviri gerektirebileceği için bu kısımlar yeniden ücretlendirmeye tabi olacaktır.