fbpx
Editör Kodu
Editör-SK
Deneyim
17 Yıl
Akademik Alanı
Fen Bilimleri
Lokasyon
Hindistan
Uzmanlık Alanları
 • Bitki Bilimleri
 • Biyokimya
 • Biyolojik Modelleme
 • Biyoteknoloji
 • Botanik
 • Çevre Bilimleri
 • Hayvan Bilimleri
 • İşlemsel Biyoloji
 • Jinekoloji
 • Kanser
 • Medikal
 • Moleküler Genetik
 • Ziraat
 • Ziraat Mühendisliği
EĞİTİM
Lisans
· Biyoloji, University of Delhi

Yüksek Lisans
· Bitki Fizyolojisi, G.B. Pant University of Agriculture and Technology

Doktora
· Bitki Fizyolojisi, G.B. Pant University of Agriculture and Technology

Diğer
· Moleküler Biyoloji Doktora Sonrası Araştırmaları, University of Delaware
· Bilimsel Yazım, Stanford University

İŞ DENEYİMLERİ
Akademisyenlik
· Doktora Sonrası Araştırmacı, University of Delaware, 2003-2007
  -Doktora sonrası araştırmaları, laboratuvar yönetimi, yeni öğrenci ve teknisyenlerin eğitimi ve yönetimi, laboratuvar satın alımları, sözlü ve poster bildiri sunumları, araştırma çalışmalarının yazımı ve redaksiyonu
· Güvenlik Komitesi Üyesi, Delaware Biotechnology Institute
  -Radyoaktif materyallerin kullanımı için laboratuvarda güvenli Standart İşletim Prosedürlerinin oluşturulmasına yardımcı olma
· Araştırma Görevlisi II, University of Delaware, 2009-2012
  -Gıda kaynaklı patojenler için yeni antimikrobiyallerin tespit edilmesine yönelik NIH projesi
  -Laboratuvar yönetimi ve koordinasyonu, lisans öğrencileri ve teknisyenlere yönelik danışmanlık
  -Verilerin analizi ve yorumlanması, araştırma yayını ve sunumu
  -Hibe yazımı

Editörlük/Yazarlık
· Universities Allied Essential Medicines için gönüllü redaksiyon işlemi
· B2B ve B2C şirketleri için bilimsel yazarlık
· Serbest zamanlı bilimsel çalışma editörü/yazarı, PLOS Biology

Diğer
· Odyssey çevrimiçi dergisi için içerik geliştirme
· Delaware BioGENEius yarışması hakemliği (2010, 2011, 2012, 2013, 2016)
· Scientific American 1000 bilimci-1000 öğretmen yarışması girişimi
· Alfred G. Waters Middle School öğrencileri için Kalıtım, Genetik ve İnsan Genomu konularında sunum gerçekleştirme
· Araştırma etiği farkındalık kampanyasının bir parçası olarak University of Delaware lisans öğrencileri için Araştırma Etiği konusunda çalıştay/konferans yürütme

SEMİNER/KONFERANS/SEMPOZYUM
· Nisan 2010: DBI sempozyumu poster bildiri
TEKNİK BECERİLER
· AMA
· ACS
· CSEE
· Chicago Manual of Style
· WordPress
· InDesign
· Photoshop
· HTML
· Windows
· Mac
· MS Office
· Adobe InDesign
· Photoshop
· Perl
· TeX/LaTeX
· Biyoenformatik yazılımları