Yeniden yazım (paraphrasing/rewriting) çalışmasını paragraf bütünlüğü içerisinde yapmayı tercih ediyoruz. Cümlelerin paragraftan bağımsız olarak yeniden yazılması hem anlam kaymalarına neden olabilmekte hem de bazen mümkün olmamaktadır.