Müşteri ile tercüman/editör arasındaki iletişimi sadece proje yöneticilerimiz vasıtasıyla sağlıyoruz. İsteklerinizi ve sorularınızı proje yöneticilerimize yazabilirsiniz. Proje yöneticilerimiz gerekli koordinasyonu sağlayarak isteklerinizi ilgili tercümana/editöre iletecektir.