Çeviriler için standart bir şekilde ana dili İngilizce olan editörlerimiz tarafından editing işlemi uygulanmakta ve yazara hem editing çalışması hem de metnin tercümanca kontrol edilmiş son hâli gönderilmektedir. Makalelerin bunlara rağmen dil eleştirisi alması yukarıda izah edilen subjektif durumları akla getirmektedir. Dil hatalarının somut örneklerle tarafımıza sunulması durumunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Alternatif olarak da ilgili makalenin başka bir dergiye gönderilmesini öneriyoruz.