Transkripsiyon işlemi yapılan metinlerin doğru aktarılma oranı %98 ila %100’dür. Arka planın çok gürültülü olması veya konuşmacının yabancı aksana sahip olması gibi zorlayıcı koşullar metnin doğru şekilde aktarılmasını olumsuz etkilemektedir.