fbpx
Editör Kodu
Tercüman-YGH
Deneyim
8 Yıl
Akademik Alanı
Fen Bilimleri
Lokasyon
Türkiye
Uzmanlık Alanları
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyoloji
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Fizik
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik
 • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Mühendislik
 • Orman Mühendisliği
 • Ziraat Mühendisliği
EĞİTİM
Lisans

· Kimya, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2016

Yüksek Lisans

· Yer Sistem Bilimleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2018

Doktora

· Yer Sistem Bilimleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Devam Ediyor

İŞ DENEYİMLERİ
· Lisans Proje Asistanı, ODTÜ Çevre Mühendisliği Hava Kirliliği Laboratuvarı ve DOKAY Group, 2014
  – NOx, O3 (UV-Vis), BTEX (GC-FID) ölçümleri

· Zorunlu Staj, ODTÜ Merkez Laboratuvarı (Araştırma ve Geliştirme Bölümü), 2015
  – Malzemeler, kimyasallar ve çevresel numuneler için laboratuvar testleri

· Proje Asistanı, ODTÜ Kirlilik Hidrolojisi Laboratuvarı, Çevre Mühendisliği, 2015-2017
  – Bromlu Alev Geciktiricilerin Sucul Sedimanlardaki Akıbetinin İncelenmesi, Proje No: 115Y122, TÜBİTAK

· Proje Asistanı, ODTÜ Çevre Mühendisliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016-2019
  – Türkiye’de Çamur Yönetimi Planı ve Eylem Planı Hazırlama, Veri toplama, analiz, raporlama, atölye idaresi

· Proje Asistanı, ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
  – Manyas Gölü Havzasının Yönetimi için Entegre Ekosistem Modeline Dayalı Karar Destek Sistemi Oluşturma, Proje No: 116Y409, TÜBİTAK

YAYINLAR
Sunumlar

· Demirtepe H., Hatipoğlu, G., İmamoğlu, İ. (2017, Ocak). Abiotic degradation of decabromodiphenylether (BDE-209) via catalyzed hydrogen peroxide propagations. Poster Sunumu, 9th International Conference on Remediation and Management of Contaminated Sediments. New Orleans, Louisiana

· Hatipoğlu, Y. G., Kurt, Z. (2018, Ekim). Application of Finite Element Method by HYDRUS 1D for assessing the effects of Irrigation by Contaminated Groundwater in Turkey. Sözlü Sunum, Beyond: Workshop on Computational Science and Engineering. Ankara, Türkiye, Erişim: http://files.iam.metu.edu.tr/workshop_cse/participation.html

· Hatipoğlu, G., (2019, Ekim). Decontamination Nitrate Containing Groundwater with Pump and Fertilize Application to Maize Farms, but where? Finite Element Method Utilization with HYDRUS 1D. Sözlü Sunum, Beyond 2019: Computational Science and Engineering Conference. Ankara, Türkiye. Erişim: http://files.iam.metu.edu.tr/beyond2019/programme.html

Diğer

· Hatipoğlu, G. (2019, Ekim). Konuk: How I Gained an Interdisciplinary Research Perspective as an Undergrad in the Lab and Why it was Important to Me. Erişim: 17 Ekim 2019, http://undergradinthelab.com/node/216

· Hatipoğlu, G., Kurt, Z. (Kabul Tarihi: 2019). Modeling irrigation with nitrate contaminated groundwater. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. doi: 10.5505/pajes.2019.38963

BURSLAR/ÖDÜLLER/BAŞARILAR
Sınav Başarıları

· 2016-GRE

Kantitatif: 170/170 (%98); Sözlü: 150/170 (%45); Yazılı: 3/6 (%15)

· 2018-IELTS

Genel Puan: 7,5/9,0; Okuma: 9,0/9,0; Dinleme: 7,0/9,0; Yazma: 6,5/9,0; Konuşma: 8,0/9,0

Not Ortalamaları

· Lisans-GPA: 3,10/4,00

· Yüksek Lisans-GPA: 3,07/4,00

SEMİNER/KONFERANS/SEMPOZYUM
· 3. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2016

· Su İzleme Günü Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 2016

· 13th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2017, Brno, Çekya, 2017

· BEYOND: Computational Science and Engineering, Ankara, Türkiye, 2018

· Multidisciplinary workshop on collaboration between STEM and SSH, Ankara, Türkiye, 2018

· Obtaining hydrologic cycle parameters via conceptual hydrological models, Ankara, Türkiye, 2019

· BEYOND 2019: Computational Science and Engineering Conference, Ankara, Türkiye, 2019

· Digital Transformation & Smart Systems, Ankara, Türkiye, 2019

· Nonviolence Workshop, Greenpeace, Ankara, Türkiye, 2019

· Green Speakers Workshop, Greenpeace, Ankara, Türkiye, 2019

TEKNİK BECERİLER
· HYDRUS 1D

· GMS 7.1

· Microsoft Word

· Microsoft Excel

· Criwar 3.0

· Google Earth Engine, R

· Microsoft Visual Basic

YABANCI DİLLER
· İngilizce (İleri)

· Rusça (Temel)