Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçesi kullanılarak yaptırılacak çeviriler için talep edildiğinde proforma fatura verebiliyoruz.