Türkçe-İngilizce yönüne çeviri projelerimiz standart olarak çeviri, editing ve son düzenleme aşamalarından geçmektedir. Bir metin üzerinde üç kez çalışılmakta, zaman ve emek harcanmaktadır. Kıyaslamanın bu faktör dikkate alınarak yapılması daha makul olur. Yabancı editing bürolarının veya native speaker editörlerin aldığı birim ücretler oldukça yüksektir. Bu da fiyatı arttıran bir husustur. Akademik çeviri için gerekli niteliklere sahip olmayan tercümanlara ya da tercüme bürolarına yaptırılacak çevirilerin birim fiyatı da doğal olarak daha düşük olacaktır. Ancak bu metinler hakemler tarafından dil nedeniyle reddedildiğinde metin yazarlarının katlanmak zorunda kalacağı mali külfet daha da artacaktır. Kurumumuzun uyguladığı 3 aşamalı proje sürecinde bir makalenin dil eleştirisi alma ihtimali çok düşüktür. Ayrıca olası bir dil eleştirisi durumunda belirli koşullar altında ücretsiz revizyon hizmetimiz de mevcuttur. Hatta bazı özel durumlarda gerekiyorsa makaleyi müşteriden ücret almadan ikinci bir editöre göndererek ilgili makalenin kabul edilmesi için fedakârlık yapıyoruz. Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında fiyatlarımız makuldür.