Toplu hâlde ödeme yapılabilir. Ancak bunun takibi ilave emek ve zaman gerektirmektedir. Ayrıca toplu hâlde ödeme bazen karışıklıklara da sebep olabilmektedir. Biz her projenin ayrı ayrı değerlendirilmesini ve ödemenin buna göre yapılmasını tercih ediyoruz.