Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yapılacak çevirilerde öncelikle talep doğrultusunda proforma faturamızı sunuyoruz. BAP birimi teklifimizi uygun bulursa e-posta, faks veya posta araçlarından biriyle ilgili sipariş emrini tarafımıza gönderiyor. Çeviriyi tamamladıktan sonra müşteriye teslim ediyoruz. Fatura kesebilmemiz için aşağıdaki fatura bilgilerini istiyoruz.

Fatura bilgileri:
– Faturanın kimin ya da hangi kurumun adına kesileceği
– Fatura adresi
– Vergi dairesi
– Vergi kimlik numarası
– Proje numarası
– Proje yürütücüsü

Bunlara ek olarak KDV oranında bir tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı bilgisinin de tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.