Terimler konusunda yazarların vereceği desteğe her zaman açığız. Bazı terimlerin literatürde kullanılan birçok karşılığı olabilir. Tercihler yazara, metnin yayınlanacağı dergiye, hakemlere veya derginin hangi İngilizce stilini istediğine göre değişebilmektedir. Bu nedenle, hata oluşmaması ve zaman ve emek kaybı meydana gelmemesi için çeviride kullanılması istenen terimlerin gönderilmesi süreci kolaylaştıracaktır.