Çeviri teslim süresi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bunlar dil çifti, metnin hacmi, metnin akademik alanı ve çeviri talep edildiği zamanda tercümanların ve editörlerin müsaitlik durumları gibi faktörlerdir. Metni gördükten ve gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra teslim süresi konusunda bilgi veriyoruz.
Tercümanların çeviriyi aceleye getirmemesi ve metindeki terimleri veya tereddüt konusu olan hususları daha rahat araştırabilmesi için optimum süreyi belirlemeye gayret gösteriyoruz. Çevirilerin son hâllerini mümkün olduğunca belirlediğimiz süreden önce teslim etmeye çalışıyoruz.