Kâr amacı güden veya akademik kaygı taşımayan bu tür dergilerle zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Böyle bir durumda ilgili makalenin yayın için başka bir dergiye gönderilmesini önermekteyiz. Aynı dergide ısrar edilirse derginin istediğini yapmak dışında makaleyi kabul ettirme imkânı pek görünmemektedir.