Hayır. Çok aykırı olmadığı sürece çalışanlarımız ve stajyerlerimiz için serbest kıyafet uygulaması söz konusudur.