Tercümanlarımız gerek akademik kariyer gerekse dil yetkinliği bakımından oldukça yetenekli ve bilgilidir. Ancak bu kişilerin ana dili İngilizce değildir. Akademik İngilizcenin inceliklerine hâkim olabilmek için ana dilin İngilizce olması ya da en azından lisans eğitiminin resmî dilin İngilizce olduğu bir ülkede ve İngilizce dilinde alınması gerekmektedir. Native speaker editörlerimiz yaptıkları editing çalışmalarıyla bu yöndeki açığı kapatmaktadır. Ayrıca Türkçe kaynak metinlerde yer alan akıcılık sorunları doğal olarak İngilizce metne de yansıyabilmektedir. Editörlerimiz düzeltmeyi doğrudan hedef İngilizce metin üzerinde yaptıkları için bu tür akıcılık sorunlarını giderecek müdahalelerde bulunmaktadırlar.
Native speaker editörlerin birim ücretlerinin yüksek olması her ne kadar kurumumuz için mali bir yük oluştursa da native speaker editing aşaması çeviri kalitesini ve yayına kabul edilme olasılığını büyük ölçüde arttırmaktadır.