• Ortam gürültüsü (hışırtı, hat gürültüsü, parazit)
 • Çevresel gürültüler (sokaktan ya da restoran veya müzikli ortamlardan gelen gürültüler)
 • Konuşmacının uzak bir mesafeden kayıt alması (belirsiz veya uzaktan gelen sesler)
 • Konuşmacının farklı bir aksan ya da şive ile konuşması (Kıbrıs aksanı, Ege şivesi)
 • Kayıtta kesintiler olması (telefon bağlantısının zayıf olması, konuşmalarda boşluklar)
 • Rahatsız edici sesler (klavye sesi, hışırtı, rüzgâr sesi, nefes sesi)
 • Ses kalitesinde bozulmalar (ses seviyesinin değişmesi, ses kesintileri)
 • Konuşmacı seslerinin anlaşılmaması (mırıldanma, ses seviyesinin değişmesi, seslerin sıklıkla çakışması)
 • Yankılanma (aynı sesin iki kez duyulması)
 • Ses kalitesindeki teknik sorunlar (düşük bit hızı, konferans hattının zayıf olması)
 • Diksiyon sorunları (telaffuzdaki bozukluklar, hızlı konuşma)
 • Derin sesler (gizli veya tıkalı mikrofon, eski kayıtlar)