Tez çalışmalarında sadece belirli bölümlerinden faydalanılacak makalelerin tamamının tercüme ettirilmesi gereksizdir. Bu nedenle, sadece ilgili kısımların tercüme için kurumumuza gönderilmesi yeterlidir. Ancak metnin bağlamını görebilmek açısından makalelerin tamamının gönderilmesi de yararlı olacaktır.