Akademik yazımda tabu sözcükler

Tez yazımı içerisinde, karşılıklı konuşmalarda veya resmi olmayan yazımda kabul edilen pek çok kelime veya ifade uygunsuz görülecektir.

Fazla gündelik olan, derinliği olmayan, karmaşık veya abartılı olan ya da öznel olan sözcüklerden kaçınmalı, bunların yanı sıra genel olarak gereksiz veya yanlış görülen kelimeleri kullanmamalısınız.

Bu kılavuz ilkelerin doğrudan kendi kaynaklarınızdan yaptığınız alıntıladığınız metinler için (birebir görüşmeler de dâhil olmak üzere) geçerli olmadığını unutmayın.

Fazlasıyla gündelik olan sözcükler

Akademik yazım genel olarak, akademik olmayan materyallerde (web siteleri de dâhil) gördüğümüz yazım dilinden daha resmidir. Ayrıca normalde kullandığımız konuşma dilinden de daha resmidir. Aşağıdaki sözcük ve ifadeler bir tez için fazla gündelik kabul edilmektedir.

A bitThe interviews were a bit difficult to scheduleThe interviews were (difficult/somewhat difficult) to schedule
A lot of, a couple ofA lot of studies(Many/several/a great number of/eight) studies
AmericaA researcher in AmericaA researcher in (the United States/the US/the USA)
Isn’t, can’t, doesn’t, would’ve (or any other contraction)The sample isn’tThe sample is not
Kind of, sort ofThe findings were kind of significantThe findings were (somewhat significant/significant to some degree)
Til, tillFrom 2008 till 2012From 2008 (until/to) 2012
You, yourYou can clearly see the resultsOne can clearly see the resultsThe results can clearly be seen
Derinliği az olan sözcükler

Bazı kelimelerin kullanılmaması gerekir çünkü bilimsel bir hava taşımazlar. Basit sözcükleri fazla sayıda kullanmak yazınıza yeni başlayan birinin çalışması hissini vereceği için, bunları mümkün olduğunca daha derin ve seçkin sözcüklerle değiştirin. Ayrıca öbek fiiller (phrasal verbs) yerine tek kelimelik alternatiflerini kullanmak daha iyi olacaktır.

Badbad result(poor/negative) result
Big, humongousbig sample(large/sizable) sample
GetThis model gets attentionThis model receives attention
GiveThis chapter gives an overviewThis chapter (provides/offers/presents) an overview
Goodgood example(useful/prime) example
ShowThe below figure showsThe below figure (illustrates/demonstrates/reveals)
Fazlasıyla karmaşık olan sözcükler

Karmaşık bir hava taşıyan sözcükler yazınızın eksik kalmasına sebep olabilir ve okurların kelimeleri farklı şekilde yorumlamalarına yol açabilir. Aşağıdaki ifadeleri kullanmaktan kaçının ve mümkün olduğunca detaylı bir anlatım kullanın.

StuffPeople are concerned about their stuffPeople are concerned about their (belongings/possessions/personal effects)
ThingThe report presents many thingsThe report presents many (details/findings/recommendations)
Fazlasıyla abartılı olan sözcükler

Akademik yazım genellikle süsten uzak ve doğrudan bir anlatıma sahiptir. Bazı sıklık zamirleri (örneğin always ve never), superlative sözcükler (bir şeyin en üst düzeye ait olduğunu belirten sözcükler; örneğin the best) ve pekiştirme sözcükleri [intensifier] (vurgu yaratan sözcükler; örneğin very) çoğu zaman fazla dramatik olmaktadır. Aynı zamanda yanlış da olabilirler; bir şeyin mükemmel (perfect) nitelikte olduğunu veya hiçbir zaman (never) gerçekleşmediğini ifade ettiğinizde önemli bir iddiada bulunmuş olursunuz.

Bu terimler bazen değer de katmaktadır, fakat dikkatli ve nadir kullanılmalıdırlar.

Always, neverResearchers always argue thatResearchers (frequently/commonly/ typically) argue that
Perfect, best, worst, most (or any other superlative)The perfect solution to the problem(An ideal solution/one of the best solutions) to the problem
Very, extremely, really, too, so (or any other intensifier)This theory is extremely importantThis theory is (important/critical/crucial)
Fazlasıyla öznel olan sözcükler

Bazı sözcük ve ifadeler kendi düşüncenizi veya bulunduğunuz tarafı ele verirler. Örneğin; herhangi bir şeyin gerçekleşecek olmasının açık (obviously) olduğunu ifade ediyorsanız, esasında gerçekleşme eyleminin açık olduğunu düşündüğünüzü belirtmiş olursunuz. Dolayısıyla bir gerçeği ifade etmiş olmazsınız. Kendi fikrinizi belirtmek bir tezin belirli bölümleri içerisinde (preface, acknowledgements, discussion ve reflection bölümlerinde) uygundur. Bu yüzden aşağıdaki gibi kelime ve ifadeleri kullanırken dikkat etmelisiniz.

Beautiful, ugly, wonderful, horrible, good, badA review of literature yielded many good articlesA review of the literature yielded many relevant articles
NaturallyThe participants naturally wanted to knowThe participants wanted to know
Obviously, of courseThe results obviously indicateThe results clearly indicate
Genel anlamda gereksiz olan sözcükler

Yazım esnasında göstereceğiniz çaba, akademik çalışmanızı mümkün olduğunca kısa ve öz tutmaya çalışmak yönünde olmalıdır. Yazınıza daha incelikli bir anlam kattıklarını düşünseniz bile bir anlam ortaya koymayan sözcük ve ifadeleri kullanmaktan kaçının.

Has got/have gotThis dissertation has got four chaptersThis dissertation has four chapters
Serves to, helps toThis chapter serves to explainThis chapter explains
Genel anlamda yanlış olan sözcükler

Kelime ve ifadelerin uygun olmayan biçimlerde kullanılması, o dili ana dil olarak konuşan kişiler arasında bile oldukça yaygındır. Bu hataları çok sık görüyorsanız, doğru olduklarını düşünmeye başlayabilirsiniz. Ancak kendi yazınız içerisine sızmalarına izin vermemelisiniz.

Ayrıca bu hataların bazılarının, hepimizin sıklıkla yanlış duyduğumuz ifadelerle de (örneğin; konuşan bir kişinin would have yerine would of dediğini zannederiz) ilgili olabileceğini unutmayın.

LiterallyThe students were literally dying to participateThe students were (dying/very eager) to participate
Would of, had ofThe study would of consideredThe study would have considered
Diğer ipuçları

Genel olarak, aşağıdaki kategorilere giren kelime ve ifadeleri kullanmaktan da kaçınmanız gereklidir.

• Jargon (diğer çalışma alanlarından gelen okurların anlamakta zorlanabileceği, “içeride” kullanılan terminoloji)
• Klişeler (gerektiğinden çok daha fazla kullanılan kelimeler; örneğin think outside of the box ve but at the end of the day)
• Günlük kullanımdaki kısaltmalar (ör: photos, fridge, phone, info)
• Argo sözcükler (ör: cops, cool)
• Cinsiyet açısından nötr olmayan sözcükler (ör: firemen, mankind)

İstisnalar

Yansıtıcı raporlar zaman zaman daha az resmi bir tona sahip olabilir. Eğer bu tür bir rapor yazıyorsanız, bu kılavuz ilkeleri bu kadar katı bir şekilde uygulamanız gerekmeyebilir. Bu durum tezinizin preface veya acknowledgements bölümlerini yazarken de geçerli olabilir zira bu bölümler belgenizin geri kalanından daha kişisel bir tona sahiptir.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacak.

* doldurulması zorunlu alanlar