Etken cümle yapılarını (active) edilgen cümle yapılarına (passive) tercih etmek

Mümkün olan yerlerde etken cümle yapılarını edilgen yapılara tercih etmelisiniz.

Kısa bir karşılaştırma yapalım:

Active (Etken): “The dog bites the bone.”
Passive [Edilgen] (a): “The bone is bitten.”
Passive [Edilgen] (b): “The bone is bitten by the dog.”

Etken cümle yapısında özne (eylemi gerçekleştiren varlık: dog) cümlenin başına gelirken, edilgen cümle yapısında nesne (eylemden etkilenen varlık: bone) cümlenin başına gelmektedir.

Ayrıca edilgen cümle yapısında öznenin yer almasına gerek yoktur (“dog” kelimesi Passive [a] örneğinde olduğu gibi cümlede herhangi bir şekilde yer almamaktadır).

Edilgen yapının daha belirsiz olduğu görülmektedir çünkü burada özne kolayca bastırılabilmektedir. Ancak aynı zamanda daha karışık olmaya da meyillidir zira edilgen yapı cümleye bir fiil ekler (yukarıda is fiilinin eklenişine dikkat edin) ve esas fiilin yapısını değiştirir (bit fiil yapısının bitten fiil yapısına dönüşmesi).

Bilimsel yazılar yazan bazı araştırmacılar zaman zaman şahıs zamirlerini kullanmaktan kaçınırlar; bu yüzden yaptıkları çalışmaları tartışırken ara sıra edilgen yapı kullanmayı tercih ederler.

Edilgen yapılar kendi kullanımlarına sahiptir, bu yüzden bu yapılara karşı tavır almaya gerek yoktur fakat daha kolay kullanılabileceği durumlarda etken yapının tercih edilmesi tavsiye edilir.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacak.

* doldurulması zorunlu alanlar