İki nokta üst üste işareti (:)

İki nokta çoğunlukla üst üste işaretleri listeleri, alıntıları veya örnekleri göstermek için kullanılır. Fakat vurgulanmış olan anahtar terim veya kavramları da gösterirler. İki nokta üst üste işaretini genellikle şu anlamda düşünebilirsiniz: “sonraki ifade, bir önceki ifadeyi açıklar”.

İki nokta üst üste işaretini doğru bir şekilde kullanmak için unutulmaması gereken en önemli şey, işaretten önce kendi başına bir cümle olarak yer alabilecek, eksiksiz oluşturulmuş bir düşüncenin yazılmasıdır (bu cümle teknik olarak “bağımsız tümce” olarak adlandırılır).

Fiilden sonra kullanılan iki nokta üst üste işareti

İki nokta üst üste işaretinin en sık görülen yanlış kullanımı cümleye çok erken yerleştirilmesi, genellikle de “to be” veya “to include” fiillerinden sonra getirilmesidir.

Bu hata farklı fiillerle de yapılmaktadır ancak bu fiillerin ortak bir noktası vardır: kendilerinden sonra bir ifadenin gelmesi gerekir (teknik olarak, bu hatalı kullanımda yer alan fiiller her zaman “transitive verbs” (geçişli fiil) veya “linking verbs” (ilgi eylemi) yapısındadır).

Bu hatadan kaçınmanın en iyi yollarından biri, her noktalama işaretini neden kullandığınızı kendinize hatırlatma alışkanlığı edinmenizdir. Aşağıda verilen “yanlış” örnekte, iki nokta üst üste işaretinin vereceği tüm anlamı “are” fiilinin hâlihazırda vermekte olduğuna dikkat ederseniz, yapılan yanlış son derece net olarak görülecektir.

Diğer bir ifadeyle; “are” fiilinden sonra, önceki ifadeyi tamamlayan veya açıklayan bir ifadenin gelmesi beklenir. Dolayısıyla burada iki nokta üst üste işaretinin kullanımı gereksizdir.

Örnekler
“The best contemporary Canadian musicians are: Hawksley Workman and Shad.”
“The best contemporary Canadian musicians are Hawksley Workman and Shad.”
“The best contemporary Canadian musicians are as follows: Hawksley Workman and Shad.”

Yorum Yazın

E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacak.

* doldurulması zorunlu alanlar