fbpx

Native Speaker Editing

Editing Aşamasında Yapılan İşlemler

 • Metin genelinde akıcılığın ve okunurluğun sağlanması
 • Cümle kurgularında ve paragraf geçişlerinde akıcılığın sağlanması
 • Cümle yapılarının geliştirilmesi
 • Anlatım bozukluğu olan cümlelerin düzeltilmesi
 • Sunumun etkili ve sade hâle getirilmesi
 • Metin genelinde fiil çekimi ve zaman kipi kontrolü
 • Zaman kiplerinin makale bölümlerine göre kontrolü
 • Gereksiz tekrarların, fazlalıkların, çelişkilerin ve konu dışı kısımların düzeltilmesi
 • Bilgi ve argümanların anlam belirsizliği içerip içermediğinin kontrol edilmesi
 • Amerikan ya da İngiliz İngilizcesi tercihine göre metnin uyarlanması
 • Teknik terimlerin kontrolü
 • Yöntem, teknik ve araç isimlerinin kontrolü
 • Akademik jargona uygun İngilizce sözcüklerin kullanılması
 • Akademik yazıma uygun şekilde doğru etken/edilgen yapıların kullanılması
 • Noktalama işaretlerinin denetimi
 • İmla hatalarının düzeltilmesi
 • Özne-yüklem uyumunun sağlanması
 • A, an ve the kullanımının kontrolü
 • Büyük/küçük harf kullanımının kontrolü
 • Kısaltmaların doğruluğunun kontrolü
 • Ölçü birimlerinin kontrolü
 • Simge ve değişkenlerin kontrolü