Kaynakça ile ilgili yapılacak işlemi müşterinin isteğine göre belirliyoruz. Yazarın özel bir talebi olmadıkça başlığı hariç olmak üzere kaynakça kapsamındaki bölümü fiyatlandırmaya ve işleme dâhil etmiyoruz. Ancak kaynakçadaki Türkçe kaynak isimleri, makale başlıkları, tarih vb. bilgilerin tercümesi istendiğinde bu kısımları fiyatlandırmaya dâhil ediyoruz. Şekil ve tablolar da fiyatlandırmaya dâhildir. Gerek tercümanlarımız gerekse editörlerimiz metinle tablo değerleri arasında bir tutarsızlıkla karşılaştığında bunları not olarak paylaşmakta ve ilgili tutarsızlıklar giderilmektedir. Bu da makalelerin dergiler tarafından kabul edilmesini kolaylaştıran bir etkendir. Ayrıca tablolar ve şekiller metnin daha rahat anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bize göndereceğiniz makalelerde tabloların ve şekillerin silinmemesini rica ediyor, bu kısımların eksik olması durumunda ilgili kısımları yazarımızdan özellikle istiyoruz. Ayrıca native speaker editörlerimiz eksik bölümlü makaleler için daha sonra sorumluluk kabul etmeyebilir. Tutarlılık ve bütünlük açısından tüm bölümlerin editing aşamasından geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı terimlerin tablo ve şekillerdeki kullanımları ile metin içindeki kullanımları arasında zaman zaman tutarsızlık gözlenebilir ve aynı durum verilen değerler için de söz konusu olabilir. Ayrıca metin içinde net olmayan ya da hangi maddeye bağlı olduğu anlaşılmayan alt boyut vb. kullanımların tablolar referans alınarak düzenlenmesi daha sağlıklı olacaktır. Tutarsızlık ve belirsizlik en büyük ret nedenlerinden biri olabilir. Dolayısıyla bu konuda akademisyenlerimizden anlayış göstermelerini bekliyoruz.