Belirli ve belirsiz article’lerin (the/a/an) tez içerisinde kullanımı

İngilizcede iki tür article bulunmaktadır: belirli (the) ve belirsiz (a/an). Teziniz içerisinde yer alan article’leri aşağıdaki şekillerde geliştirebilirsiniz:

– Çoğul isimlerle birlikte gereksiz article’ler kullanmayarak
– Sayılamayan isimlerle birlikte “a” ya da “an” kullanmayarak
– Tekil sayılabilen isimlerle birlikte article kullanarak
– Bir kısa ismin önüne gelecek olan “a” ya da “an” ifadesini doğru şekilde seçerek
– Bir tüzel kişilik için kullanılan kısa ismin “the” ifadesini gerektirip gerektirmediğine doğru biçimde karar vererek
– Ve bir ülke isminin “the” gerektirip gerektirmediğini doğru biçimde belirleyerek

Çoğul isimlerle birlikte gereksiz article’ler kullanmaktan kaçının

Eğer çoğul bir isim kullanıyorsanız (ör: students, criteria veya theses), genellikle “the” ifadesini kullanmanız gerekmeyecektir.

Yanlış Doğru
The researchers have commonly found that Researchers have commonly found that
The studies were undertaken to determine Studies were undertaken to determine

Buradaki istisna, belirli bir kişi veya varlık grubundan bahsetmek istediğinizi özellikle vurguluyor olmanızdır.

Örnek Açıklama
This topic has been investigated by teams at many top universities. The researchers have commonly found that Özel olarak, bazı ekipler tarafından yürütülen çalışmalardan bahsetmektesiniz (genel olarak araştırmacılardan değil).
The department conducted numerous studies with the funding.The studies were undertaken to determine Bu cümlede özel olarak, bu bağlamda yürütülmüş olan çalışmalardan bahsetmektesiniz (genel anlamda çalışmalardan değil).
Sayılamayan isimlerle birlikte “a” ya da “an” kullanmayın

Terimin kendisinden de anlaşılacağı üzere, bir sayılamayan isim (veya kütle ismi), normal şartlarda sayılamayan bir varlığa karşılık gelir (ör: air, anger, information, knowledge, research, rice ve training).

Sayılamayan isimlerle birlikte “a” ya da “an” kullanılamaz çünkü bu varlıklardan bir tane olması mümkün değildir. Eğer herhangi bir varlığın tek bir tanesinden bahsetmeyi özellikle istiyorsanız, bunun en kolay yolu sayılamayan ismi sayılabilen bir isimle değiştirmektir. Başka bir seçenek ise sayılamayan isimden sonra bir sayılabilen isim eklemektir.

Yanlış Doğru alternatifler
A research showed that A study showed that A research project showed that
A training was held A class was held A training course was held
Tekil bir sayılabilen isimle birlikte article (veya başka bir belirteç) kullanın

Tekil yapıdaki sayılabilen isimler (ör: formula, participant, professor) genel olarak cümlede tek başlarına bulunamazlar. Eğer bir iyelik zamiri (possessive) (ör: my, your, her) veya bir işaret zamiri (demonstrative) (ör: this, that) kullanmıyorsanız, bir article kullanmanız gerekir.

Yanlış Alternatifler
In interview it was revealed that In his interview it was revealed that
In that interview it was revealed that
In the interview it was revealed that
In an interview it was revealed that
We tested hypothesis before we We tested our hypothesis before we
We tested this hypothesis before we
We tested the hypothesis before we
We tested a hypothesis before we
Bir kısa ismin önüne gelecek olan “a” ya da “an” ifadesini doğru şekilde seçin

Çoğu yazar sessiz harf okunuşu ile başlayan sözcüklere birlikte “a” kullanılması gerektiğini (ör: a study, a participant, a European), sesli harf okunuşuyla başlayan sözcükler ile birlikte ise “an” kullanılması gerektiğini (ör: an observation, an interview, an Ethiopian) bilir.

Aynı durum kısa isimler (acronyms) (initialism olarak da geçmektedir) için de geçerlidir; bu kısa isimler bir dizi kelimenin ilk harfleri kullanılarak oluşturulmaktadır (strengths, weaknesses, opportunities ve threats kelimeleri için SWOT kullanılması gibi). Bir “a” veya “an” kullanımının uygun olduğu durumlarda, acronym’in nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin. Örneğin ilk bakışta “a HR manager” şeklinde bir kulanım doğru gibi görünse de okunuşuna bakıldığında “an HR manager” kullanımının doğru olduğu anlaşılmaktadır.

A/An ile birlikte kullanılan kısa isim örnekleri
Many employees earned an MBA or a PhD from an EU-accredited program.
After it creates an R&D department, the agency plans to apply for an FAO grant.
Having an HQ abroad can be difficult for a company with a HEPNET project.
Bir tüzel kişilik için kullanılan kısa ismin “the” ifadesini gerektirip gerektirmediğine doğru biçimde karar verin

Örgütler ve ülkeler ile ilgili olan kısa isimler, “the” kullanımı söz konusu olduğunda kendi özel kılavuz ilkelerine sahiptir.

Burada dikkate alınan genel nokta, bir kısa ismin harflerinin tek tek mi okunduğu (ADB’de olduğu gibi) yoksa bir kelime olarak mı okunduğudur (NATO’da olduğu gibi). Harfleri tek tek okunan kısa isimler genellikle “the” kullanılmasını gerektirir:

“The” ile birlikte kullanılan kısa isimlere örnekler
The headquarters of the UN are in the US.
Several delegations from the EU have visited the UAE.

Bunun aksine, kelime olarak okunan kısa isimler genellikle “the” kullanımına ihtiyaç duymazlar:

“The” olmadan kullanılan kısa isimlere örnekler
The secretary-general of OPEC used to work at UNESCO.
Officials from FIFA are currently under scrutiny.
Bir ülke isminin “the” gerektirip gerektirmediğini doğru biçimde belirleyin

Ülke isimlerinin çoğu article kullanılmasını gerektirmemektedir. Örneğin: “The researcher traveled to Zimbabwe” ya da “The study was conducted in Thailand.” Ancak aşağıda verilen durumlarda “the” gereklidir:

Ülke kuralı Örnek
Ülke ismi içerisinde bir cins isim bulunması; ör: Federation, Kingdom, Republic, ya da State the Central African Republic
the Czech Republic
the Democratic People’s
Republic of Korea
the Dominican Republic
the Kingdom of Bhutan
the Republic of Korea
the Russian Federation
the United Kingdom
Ülkenin isminin kendisinin bir çoğul isim olması veya bir çoğul ismi içermesi the Bahamas
the Federated States of Micronesia
the Maldives the Marshall Islands
the Netherlands the Philippines
the Solomon Islands
the United Arab Emirates
the United States
Geleneksel kullanım the Gambia

Bir ülke isminden önce geldiği zaman “the” ifadesinin büyük harfle başlatılmadığına dikkat edin.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacak.

* doldurulması zorunlu alanlar