DERS 17

Efsane: Cümleye “because” ile başlamak yanlıştır

Akademik yazımdaki diğer bir duruma bağlı kural, hiçbir cümlenin “because” ile başlamaması gerektiğine dair ilkedir ki muhtemelen öğretmenlerin cümle düşüklükleri ile çekincelerinden kaynaklanmaktadır.

Örneğin aşağıdaki cümle, cümle düşüklüğü olarak adlandırılan bir dilbilgisi hatası içermektedir: “Because she told me to leave.”

Bu cümle “because” kelimesinin bir yantümce bağlacı (subordinating conjunction) olmasından dolayı cümle düşüklüğü içermektedir. Zira bir yantümce bağlacı, kendisini içeren tümceye kendi başına bir cümle olamayacak bir yapı kazandırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, “She told me to leave” tümcesi normal koşullarda kendi başına bir cümle olabilse de (bu yüzden bu tümceye independent clause adını vermekteyiz) “because” kelimesinin yer alması bu ihtimali ortadan kaldırmaktadır (dolayısıyla independent clause yapısı dependent clause olarak adlandırılan bir yapıya dönüşmektedir).

“Because” ile bu şekilde cümle düşüklüğü yapma eğilimi ile mücadele edebilmek için, yazım konusundaki tavsiyeler genellikle cümleye hiçbir zaman “because” ile başlanmamasına yöneliktir.

Ancak “because” ile başlangıç yapmak esasında bir hata değildir. Cümleye “because” ile başlamak, “because” ile başlanan tümceden sonra cümleyi tamamlayan başka bir tümce geldiği sürece kabul edilebilir bir durumdur. Başka bir ifadeyle, “because” kelimesinin yanıltıcılığı tüm diğer subordinating conjunction’larda olduğu gibi (ör: although, since, when vb.) “because” kelimesinin her zaman iki bölümlü bir cümleye işaret ettiğini hatırlamaktır: bir dependent clause her zaman bir independent clause’a eklenmek zorundadır.

Örnekler:

• Because she told me to leave, I was lonely. (dependent + independent)
• I was lonely because she told me to leave. (independent + dependent)
• Because I was lonely, she told me to leave. (dependent + independent)
• She told me to leave because I was lonely. (independent + dependent)
• Because she told me to leave. (dependent)
• Because I was lonely. (dependent)
• I was lonely. (independent)
• She told me to leave. (independent)

Bu makale, Yazım efsaneleri: Kötü tavsiye almamızın sebepleri adlı makalenin bir parçasıdır.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacak.

* doldurulması zorunlu alanlar