Kelime Dizilişi Kuralları: Zarf Niteliğindeki Sözcükler (Adverbials)

Elinizde bulunan İngilizcedeki kelime diziliş kuralları başlıklı makale, cümle konumlarını en yaygın sıralamalarını göz önünde bulundurarak özetlemektedir. O makalede bulunmayan tek cümle konumlandırması zarf niteliğindeki sözcüklerdir.

Zarf niteliğindeki sözcükler, zarfların genellikle ilettikleri bilgileri ileten sözcük veya tamlamalardır. Aşağıdaki bilgiler iletilir:

Ne zaman (ör: yesterday, in the middle of the night, at 5 p.m., during the production, when they left the house)
Nerede (ör: there, beside the door, in the shed, following the closure)
Nasıl (quickly, with haste, in confidence, as a beggar)
Neden (ör: because, to apply for the job, for her country’s citizens)

Zarf niteliğindeki sözcük ve tamlamaların kullanımı zordur çünkü çok çeşitli pozisyonlarda kullanılabilirler ve yerlerinin değiştirilmesi, vurgu ve anlam açısından farklılık yaratabilir.

Zarfların yerleştirilmesine dair bazı temel ilkeler

Genel olarak, zarf niteliğindeki sözcüklerinizi (diğer bir ifadeyle zarflarınızı) tanımladıkları nesnelere mümkün olduğunca yakın yerleştirin ve fiillerden önce yerleştirmeyi tercih edin.

Örnek:
He took the instrument to music room to play immediately” should be rephrased if we mean to describe when “he took” the instrument: “He immediately took the instrument to the music room.

Verilen son ipucuna bir istisna olarak, çoğu zarf geçişli fiillerden (transitive verbs) önce getirilmelidir.

Örnek:
He sat uncomfortably in the waiting room.

Zarf niteliğindeki ifadeler (ki bu ifadeler genellikle edat ile başlar, ör: “in the pantry beside the door”) daha yanıltıcı niteliktedir. Zarf niteliğindeki ifadeleri cümlelerin başına veya sonuna yerleştirmeyi tercih edin; özneden önce veya yukarıda gösterildiği gibi cümle sonuna gelen ifadeden sonra kullanmayı seçin.

Bu varsayılan yerleştirmeyi en fazla ihlal eden cümle yapılarına dikkat edin. Cümle odakları genellikle cümle sonuna ve seyrek olarak da cümle başına geldiği için, işe yarar ama önemsiz bilgiler veren zarf niteliğindeki sözcük ve tamlamalar (özellikle de çok uzun olmadıkları zaman) bir yan tümcenin ortasına getirilebilirler.

Örnek:
In the waiting room he sat uncomfortably.
He sat in the waiting room uncomfortably. (“in the waiting room” ifadesinin burada daha az vurgulandığına dikkat edin).
He sat uncomfortably in the waiting room.

Okumaya devam edin: Sıfatlar için kelime diziliş kuralları

Yorum Yazın

E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacak.

* doldurulması zorunlu alanlar