Native Speaker Editing Hizmeti


Editing çalışması, metinlerin yayınlanacağı dergiye ve müşterinin talebine göre çevirilerin Amerikalı, İngiliz, Kanadalı veya Avustralyalı native speaker editörler tarafından detaylıca kontrol edilmesidir.

Editing aşamasında cümle yapılarının kontrolü, terimlerin doğruluk denetimi, yazım hatalarının düzeltilmesi, dil hatalarının düzeltilmesi, noktalama işaretlerinin kontrolü ve kültürel hassasiyet taşıyan noktaların denetimi gibi hususlar gözden geçirilmektedir. Bunun yanı sıra editörlerimiz cümle ve paragraf geçişlerinde metnin akıcılığını sağlayacak eklemeler/çıkarmalar yapmaktadırlar.

Dil eleştirisi alan metinlerin ücretsiz olarak yeniden edit edilmesini garanti ediyoruz. Çeviri ve editing sonrasında her türlü müşteri geri bildirimlerini ve önerilerini dikkate alarak gerekli revizyonları yapıyoruz.Editing neden gereklidir?

 • Türkçe ve İngilizce’nin farklı ve birbirine ters sentaksları nedeniyle ortaya çıkan “Türkçe düşünme hatası” dediğimiz hataların düzeltilmesi gerekmektedir.
 • Türkçe akademik yazımda yoğun olarak kullanılan edilgen (passive) cümle yapıları farkında olmadan İngilizce metinde de kullanılmaktadır. İngilizce akademik yazımda hakemler daha çok etken (active) yapıların kullanılmasını istediklerinden bu tür edilgen cümlelerin yeniden kurgulanılarak aktif yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir.
 • Cümle kurguları ve paragraf geçişlerindeki akıcılık sorunları fark edilememektedir.
 • Türkçe ve İngilizce dillerindeki zaman (tense) kavramlarının birebir örtüşmemesi nedeniyle ortaya çıkan hataların düzeltilmesi gerekmektedir.
 • Bir akademik alandaki kelime ve terim dağarcığımız genellikle sınırlı kalmaktadır. Ana dili İngilizce olan, ilkokuldan itibaren doktora eğitimi dahil sürekli İngilizce öğrenim gören ve profesyonel olarak yıllarca editörlük yapan bir editör İngilizce’nin derinliklerine daha hakim olmaktadır. Örneğin; bizim dört kelimede ifade ettiğimiz bir kavramı editörlerimiz tek kelimede ifade ederek, metne akıcılık ve akademik zenginlik katmaktadırlar.
 • Ana dili İngilizce olan bir editör, metin içerisindeki gereksiz tekrarları, fazlalıkları, çelişkileri veya ana temadan sapmaları daha kolay tespit edebilmektedir. Çünkü bazı anlatımlar veya ifade ediliş şekilleri Türkçe’nin yapısına göre makul olurken, birebir çevrildiğinde İngilizce’de tuhaf olabilmektedir.
 • Birebir çevirilerde bilgi ve argümanlarda anlam belirsizliği veya karmaşası durumu sıklıkla yaşanabiliyor. İngilizce’nin farklı yapısı nedeniyle, Türk akademisyenlerin yazdığı veya tercümanların çevirdiği bazı cümleleri bir Türk okuduğunda anlayabilirken bir Amerikalı veya İngiliz anlam veremeyebiliyor. Editing çalışmasında editörlerimiz bu tür durumları not ediyor ve yazarların düzeltme veya açıklama yapması sonrasında anlam karışıklığı ortadan kaldırılıyor.
 • Sıklıkla yapılan hatalardan birisi de özne-yüklem kullanımındaki hatalardır. Türkçe’de devrik olmayan bir cümlede; özne cümlenin başında, yüklem ise cümlenin sonunda yer almaktadır. İngilizce’de ise özne cümlenin başındadır, yüklemin ise mümkün olduğunca özneye yakın olması gerekmektedir. Birebir çevirilerde veya doğrudan İngilizce yazımlarda “Türkçe düşündüğümüz için” yüklemi sona kaydırma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Editörlerimiz bu tür hataları düzeltmektedirler.Editörlerimizin nitelikleri

 • Metni editing yapacak editör de ilgili alanda uzman kişilerden seçilmektedir.
 • Editörlerimiz dünyanın önde gelen üniversitelerinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptirler.
 • Ortalama 16 yıllık deneyimleri vardır.
 • Editörlerimiz arasında halen üniversitelerde görev yapan veya emekli olmuş akademisyenler de bulunmaktadır.
 • Editörlerimizin büyük çoğunluğunun çeşitli dergilerde ve yayınevlerinde editörlük ve hakemlik tecrübeleri vardır.


Editörlerimizin üye olduğu kurum ve kuruluşlar

 • American Copy Editors Society
 • American Medical Writers Association (AMWA)
 • Association of Earth Science Editors
 • Board of Editors in the Life Sciences (BELS)
 • Complete Medical Communications
 • Copyediting Listserve
 • Council of Science Editors
 • Editorial Freelance Association
 • Editors’ Association of Canada
 • Institute of Professional Editors
 • SENSE
 • Society for Editors and Proofreaders


Editing aşamasında yapılan işlemler

 • Akıcılığın ve okunabilirliğin sağlanması
 • Cümle kurgusu ve paragraf geçişlerinde akıcılığın sağlanması
 • Cümle yapılarının geliştirilmesi
 • Anlatım bozukluğu olan cümlelerin düzeltilmesi
 • Sunumun etkili ve sade hale getirilmesi
 • Zamanların konu alanına ve başlıklarına göre kontrolü
 • Gereksiz tekrarlar, fazlalıklar, çelişkiler ve konu dışı kısımların düzeltilmesi
 • Bilgi ve argümanların anlam belirsizliği içerip içermediğinin kontrolü
 • Amerikan ya da İngiliz İngilizcesi tercihine göre metnin uyarlanması
 • Teknik terimlerin kontrolü
 • Yöntem, teknik ve aygıt isimlerinin kontrolü
 • Akademik jargona uygun İngilizce sözcüklerin kullanılması
 • Akademik yazıma uygun şekilde doğru aktif/pasif yapıların kullanılması
 • Noktalama işaretlerinin denetimi
 • İmla hatalarının düzeltilmesi
 • Özne–fiil uyumunun sağlanması
 • A, an, the kullanımının kontrolü
 • Büyük/küçük harf kullanımının kontrolü
 • Kısaltmaların doğruluğunun kontrolü
 • Ölçü birimlerinin kontrolü
 • Simge ve değişkenlerin kontrolü
 • Fiil çekimi ve zaman kipi kontrolü


Editing örnekleri

Metinde yapılan düzeltmeleri MS Word’deki “Değişiklikleri İzle” (Track Changes) özelliğini kullanarak bilginize sunuyoruz. Açıklama ve önerileri ise “Yeni Açıklama” özelliği ile sağ marjinde veriyoruz. Aşağıdaki örnekte bu iki özelliğin kullanım şekli yer almaktadır

Aşağıdaki editing örneklerine tıklayarak detaylı görünüme geçebilirsiniz.

Certification of Editing belgesi

Bazı dergiler makalenin ana dili İngilizce olan profesyonel editörler tarafından gözden geçirilmesini ve bunun belgelenmesini şart koşmaktadır. Bir kısım yabancı hakemli dergi editörleri/hakemlerinin, metnin dili uygun olsa bile, ilk değerlendirmede “metin native speaker tarafından edit edilmelidir” eleştirisini yapmayı alışkanlık haline getirdiklerine şahit oluyoruz. Bu tür subjektif eleştiriler yayın sürecini gereksiz bir şekilde geciktirmektedir. Biz tüm çeviriler için aşağıda örneği yer alan Certification of Editing (COE) belgesini sağlıyoruz. COE belgesinin dergi editörlerine gönderilmesi, ciddi oranda yersiz dil eleştirilerini ortadan kaldırmaktadır.

COE BelgesiAçıklamalı Editing Çalışmaları


© 2016 Kalite Akademik Tercüme | Kalite Grafik tarafından tasarlanmıştır.