MEAL paragraflar için basit örnekler

Aşağıda MEAL paragraflar için bazı basit ve bağımsız örnekler verilmiştir. Paragrafların basit olması, farklı bölümlerini daha net olarak görmenizi sağlayacaktır, fakat unutmayın ki paragraflar uygulamada genellikle daha karmaşık olacak ve geçişler üzerinde daha fazla çalışılması gerekecektir.

Ayrıca kanıt ve analiz kısımları zaman zaman tek bir paragraf içerisinde tekrar edilmektedir (bu da daha karmaşık bir kısaltma ortaya çıkarmaktadır: MEAEAL). Bu karmaşık özelliklerin daha detaylı bir incelemesi için, paragraf yapısı hakkındaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

Edebi incelemelerde MEAL paragraf

In Herman Melville’s Moby Dick, the narrator, Ishmael, grapples with the mystery of humankind’s fascination with the sea as a proxy for humankind’s fascination with the spiritual, or the supernatural.For Ishmael, the sea represents, in his words, “the ungraspable phantom of life” (20). We can infer from the supernatural connotations of this conception of the sea that when Ishmael speaks of the sea in other passages, he is at once concerning himself with the spiritual. Hence, although Ishmael is perhaps not a pious man, he feels the pull of spiritual concerns as surely as he feels the pull of the sea.

M (Main Idea) – Ana düşünce (Ishmael için denizin, maneviyatın bir metaforu olduğu düşüncesi) burada paragrafa öncülük etmektedir, fakat bu düşünce verilmeden önce genellikle bir geçiş ifadesi veya cümlesi gelir. Daha farklı paragraf türlerini görmek için açıklamalı deneme örneğimizi inceleyebilirsiniz.

E (Evidence) – Buradaki kanıtın ikinci cümlede verilen alıntı olduğu açıktır. Bu alıntıyı kanıt olarak ayıran otoriteye dikkat edin: alıntının kendisi karşı çıkılmaz bir niteliktedir (diğer bir ifadeyle; “the ungraspable phantom of life” ifadesinin Ishmael’in Moby Dick’te kullandığı bir ifade olduğu tartışmasızdır).

A (Analysis) – Analiz, alıntının yorumu ile şekil almaktadır. Bu analizin hem alıntıyı açıkladığına hem de paragrafın ana düşüncesi ile bağlantılı olduğuna dikkat edin; ayrıca bu ifadeyi tartışmak (yine de ikna edici olması gerekse de) çok daha kolay görünmektedir.

L (Last thought) – Verilen son düşünce, paragrafın içeriğini toparlamakta, deniz ve Ishmael’in anlayışına göre maneviyat arasındaki bağlantıyı onaylamaktadır.

Bir sosyoloji tezinde MEAL paragraf

One way of measuring equality between genders is assessment of women’s roles in a society’s upper economic echelon, allowing us to see whether the push for equality between the genders has penetrated to the most influential levels of society. In such measurements, we can see that economic parity is a distant prospect and should continue to be an area that receives much consideration. In June of 2014, Caroline Fairchild reported in Fortune Magazine, encouragingly, that women are seeing the highest representation on America’s Fortune 500 since the magazine started keeping track in 1998. She also reported, however, that despite this modest rise, women still make up only 4.8% of the people on that list. Regardless of whether or not the middle and lower classes are seeing more comparable economic success between genders, sites of economic power, it seems, are still largely unavailable to women. Such numbers urge that one of the major of focuses of feminist theory should continue to be establishing economic equity between genders, especially because of the massive, societal power differential between genders that such an economic divide suggests. The continuing wage gap, especially in the upper economic levels, suggests that economic gender inequality continues to be a legitimate concern.

M -Burada ana düşüncenin uygun bir biçimde iki cümleden fazla sürdüğüne dikkat edin. İlk cümlenin tartışma yöntemini belirtmesi gerekmektedir; ikinci cümlenin ise yöntemin detaylarını vermesi beklenir (kadınlar hâlen ekonomik gücü ellerinde tutmamaktadırlar, dolayısıyla bu haklı ve sürmekte olan bir endişedir).

E – Bu kısımda da aynı şekilde, iletilen gerçekler belirli bir düzeye kadar tartışılmaz niteliktedir; paragrafın kanıt bölümü uygun bir şekilde iki cümleden fazla sürmektedir.

A – Analiz bölümü yine kanıtın önemini, yani iletilen gerçeklerden ne anlamamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Burada da bölümün uzunluğu dikkat çekicidir.

L – Bitiş cümlesi paragrafın öne çıkan yanlarını almakta ve aralarında bağlantı kurmaktadır. Ayrıca paragrafın esas olarak söylemek istediklerini vurgulayıp okur için anlaşılması daha kolay hâle getirmektedir.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacak.

* doldurulması zorunlu alanlar