DERS 32

Yanlış kullanımı en yaygın olan fiiller öbek fiillerdir ve bunun iyi bir sebebi vardır; öbek fiilin taşıdığı anlam, yalnızca kendisini oluşturan kelimelerin tanımı bulunarak açıklanamaz.

Öbek fiillere verilen pek çok isim vardır; bunlardan bazıları “prepositional verbs,” “particle verbs” ve “two-part verbs” şeklindedir.

Öbek fiili tanımlamak

Bir fiil (ör: “It goes”), bir edatın (ör: “The light goes out”) veya birden fazla edatın (ör: “She goes out with him”) eklenmesi ile öbek fiil hâline gelir ve eklenen her edat, fiilin anlamını tamamen değiştirir:

Ör: goes – “The train goes west.”
goes -> “moves”
Ör: goes out – as in “The light goes out.”
goes out -> “ceases”
Ör: goes out with – as in “She goes out with him.”
goes out with -> “dates”

Bir öbek fiilin tek bir anlam birimi olarak düşünülmesi gerektiğini hatırlamak çok önemlidir; “goes” fiili “stays” fiilinden ne kadar farklı ise, yukarıdaki örnek cümlelerde “goes out” öbek fiili de “goes” fiilinden o kadar farklıdır.

Dikkat: Önünüzde bir öbek fiil sorunu var

Bir öbek fiil anlamını, kendisini oluşturan kelimelerin anlamından çok, nasıl kullanıldığına bakılarak edinir; bu da öbek fiilleri bir tür deyim hâline getirir. Diğer deyimlerde olduğu gibi, öbek fiillerin bu şekilde “kullanıma göre tanımlanma” özelliği, onları uygulanması yanıltıcı bir hâle getirir. Eğer dikkatli bir şekilde kullanılmazlarsa, yazınızda bir anlam bulanıklığı yaratırlar.

Konuşma dilinde öbek filleri çok sık kullanırız, ancak pek çok yazım rehberi, akademik yazılarda öbek fiillerin kullanılmamasını tavsiye etmektedir. Bu herkes için işe yarar bir tavsiyedir ve ana dili İngilizce olmayan yazarlar için daha fazla vurgu sağlamaktadır zira bu yazarlar standart kullanıma daha az aşinadırlar.

Öbek fiillerden mümkün olduğunca kaçınmak için pek çok sebep vardır. Yalnızca öbek fiili tek kelimeden oluşan, dikkatlice seçtiğiniz bir fiille değiştirirseniz, hemen hemen her zaman öbek fiillerden kaçınmanız mümkün olacaktır .

Okumaya devam edin: Öbek Fiiller (Phrasal verbs)

Öbek fiillerin doğru kullanımı ya da 47 öbek fiil

Yorum Yazın

E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacak.

* doldurulması zorunlu alanlar