Açıklamalı Editing Çalışmaları

Ana dili İngilizce olan (native English speaker) editörlerimiz tarafından yapılan düzeltme çalışmalarından örnekleri ve düzeltme nedenlerini içeren açıklamaları aşağıda 24 başlık altında düzenledik. Bu çalışma periyodik olarak güncellenecektir. Akıcılık Aktif – Pasif Cümle Kurgusu ARTICLE Kullanımı Bağlaç Kullanımı Başlık Kullanımı Edat Kullanımı İstatistik Terim Kullanımları Makale Alt Başlıkları Makale Kurgusu Noktalama İşaretleri Sadeleştirme Sayıların Yazımı

Certificate of Editing Belgesi

Bazı dergiler makalenin ana dili İngilizce olan profesyonel editörler tarafından gözden geçirilmesini ve bunun belgelenmesini şart koşmaktadır. Bir kısım yabancı hakemli dergi editörlerinin/hakemlerinin metnin dili uygun olsa bile ilk değerlendirmede “Metin native speaker tarafından edit edilmelidir.” eleştirisini yapmayı alışkanlık hâline getirdiğine şahit olmaktayız. Bu tür subjektif eleştiriler yayın sürecini gereksiz yere geciktirmektedir. Kurumumuz, aşağıda örneği

Editing Örnekleri

Metinde yapılan düzeltmeleri MS Word’deki “Değişiklikleri İzle” (Track Changes) özelliğini kullanarak tarafınıza sunuyoruz. Açıklama ve önerileri ise “Yeni Açıklama” özelliği ile sağ marjinde veriyoruz. Aşağıdaki örneklerde bu iki özelliğin kullanım şekli yer almaktadır. Aşağıdaki editing örneklerine tıklayarak detaylı görünüme geçebilirsiniz.    

Editing Aşamasında Yapılan İşlemler

Metin genelinde akıcılığın ve okunurluğun sağlanması Cümle kurgularında ve paragraf geçişlerinde akıcılığın sağlanması Cümle yapılarının geliştirilmesi Anlatım bozukluğu olan cümlelerin düzeltilmesi Sunumun etkili ve sade hâle getirilmesi Metin genelinde fiil çekimi ve zaman kipi kontrolü Zaman kiplerinin makale bölümlerine göre kontrolü Gereksiz tekrarların, fazlalıkların, çelişkilerin ve konu dışı kısımların düzeltilmesi Bilgi ve argümanların anlam belirsizliği

Editörlerimizin Üye Olduğu Kuruluşlar

American Copy Editors Society American Medical Writers Association Association of Earth Science Editors Board of Editors in the Life Sciences Complete Medical Communications Council of Science Editors Editorial Freelance Association Editors’ Association of Canada Institute of Professional Editors Limited Society of English Native-Speaking Editors Society for Editors and Proofreaders World Association of Medical Editors