fbpx

Üç Aşamalı Çeviri Süreci

Hangi Akademik Alanlarda Çeviri Yapıyoruz?

 • Sağlık bilimleri (hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, ergoterapi, odyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon…)
 • Sosyal bilimler (iletişim, halkla ilişkiler, gazetecilik, turizm, arkeoloji, felsefe, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, tarih, edebiyat…)
 • Eğitim bilimleri (BÖTE, eğitim yönetimi, PDR, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, özel eğitim, fen bilimleri eğitimi, Türkçe eğitimi, beden eğitimi…)
 • İktisadi ve idari bilimler (iktisat, işletme, maliye, muhasebe, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, aile ve tüketici bilimleri, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet, uluslararası ticaret…)
 • Hukuk (anayasa hukuku, ceza hukuku, genel kamu hukuku, idare hukuku, milletlerarası hukuk, mali hukuk, iş ve sosyal güvenlik hukuku, medeni hukuk…)
 • Güzel sanatlar (grafik, resim, heykel, seramik, fotoğraf ve video, el sanatları…)
 • Mimarlık (mimarlık, iç mimarlık, şehir planlama, endüstri ürünleri tasarımı…)
 • Mühendislik (bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, gıda, inşaat, jeoloji, kimya, maden, makine, orman, metalürji ve malzeme, tekstil, havacılık ve uzay, ziraat, genetik, harita ve kadastro…)
 • Fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, matematik, istatistik, su ürünleri…)
 • Tıp (temel tıp, dâhili tıp, cerrahi tıp…)
 • Diş hekimliği (ağız, diş-çene cerrahisi, endodonti, oral implantoloji, ortodonti, pedodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi…)
 • Eczacılık (analitik kimya, biyokimya, farmakognozi, farmakoloji, farmasötik botanik, mikrobiyoloji, toksikoloji…)
 • Veterinerlik (histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, parazitoloji, patoloji, viroloji, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji, besin hijyeni ve teknolojisi…)