fbpx

Üç Aşamalı Çeviri Süreci

02. Editing

İkinci aşama, metinlerin yayınlanacağı dergiye veya müşterinin talebine göre çevirilerin Amerikalı, İngiliz, Kanadalı ya da Avustralyalı native speaker editörler tarafından detaylı bir biçimde kontrol edilmesidir. Metne editing (redaksiyon) işlemi uygulayacak editör de ilgili alanda uzman kişilerden seçilmektedir. Editörlerimiz dünyanın önde gelen üniversitelerinden yüksek lisans veya doktora derecesine ve ortalama 16 yıllık deneyime sahiptirler. Tercümanlarımız her ne kadar alanlarında deneyimli olsalar da ve İngilizce bilgileri yüksek seviyede olsa da İngilizce ana dilleri değildir. Bunun yanı sıra her çeviride dil hatalarının veya gözden kaçan hataların mevcut olma riski vardır. Editing aşamasında editörlerimiz cümle yapılarının kontrolü, terimlerin doğruluk denetimi, yazım hatalarının düzeltilmesi, dil hatalarının düzeltilmesi, noktalama işaretlerinin kontrolü ve kültürel hassasiyet taşıyan noktaların denetimi gibi hususları gözden geçirmektedir. Editörlerimiz aynı zamanda cümle ve paragraf geçişlerinde metnin akıcılığını sağlayacak eklemeler/çıkarmalar da yapabilmektedir çünkü çeviri aşaması metnin özüne sadık kalınarak gerçekleştirildiği için Türkçe kaynak metinde bulunabilecek akıcılık sorunları hedef metinlere de yansıyabilmektedir. Editing çalışması kapsamında yer almamasına rağmen editörlerimiz metnin sunumu, planı, referansların kullanımı, akıcılık sorunları, eksiklikler, gereksiz tekrarlar ve tablolarda ve şekillerde yer alan sorunlar gibi hususları da yazarın dikkatine sunmak üzere not olarak göndermekte ve birtakım önerilerde bulunmaktadırlar.

02. Editing