fbpx

Üç Aşamalı Çeviri Süreci

03. Son Düzenleme

Üçüncü aşama, editörün yaptığı düzeltmelerin çeviriyi yapan tercüman tarafından kontrol edilerek metnin teslime hazır son hâline getirilmesi işlemidir. Editörlerimiz Türkçe bilmedikleri için düzeltmeleri İngilizce hedef metin üzerinden yapmaktadır. Dolayısıyla, düzeltilen cümlelerde bazı anlam kaymaları olabilmektedir. Son düzenleme aşamasında tercümanlarımız bu tür anlam kaymalarını veya dil/yazım hatalarını da kontrol etmektedir. Ayrıca terim veri tabanlarına, stil kılavuzlarına ve kontrol listelerine göre gerekli düzenlemeler de gerçekleştirilmektedir. Çevirinin üç aşaması başarıyla tamamlandıktan sonra müşteriye iki dosya göndermekteyiz. Bunlar, editörün düzeltmelerini içeren ve adı EDITING ile biten dosya ve üçüncü aşama sonrasında ortaya çıkan ve adı SON ile biten dosyadır.

03. Son Düzenleme