fbpx

Üç Aşamalı Çeviri Süreci

Üç Aşamalı Çeviri Süreci Ne Tür Faydalar Sağlıyor?

Verimliliğin artması

Tercümanın alan ve terminoloji bilgisi ile dil yetkinliğinin yüksek düzeyde olması bir makalenin hakemli dergilerce kabul edilmesi için tek başına yeterli olmayabilir. Sonuçta, tercüman da hata yapabilir. Ayrıca tercümanın kaynak metne sadık kalma sorumluluğu vardır. Ayrıca iki dilin farklı sentaks ve semantik yapıları, akıcılığın azalması ve takip edilebilirliğin zayıflaması gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Ana dili İngilizce olan ve akademik kariyere sahip editörlerimizin çeviri üzerinde yapacağı çalışmalar dil hatalarını ve akıcılık sorunlarını ortadan kaldırmakta ve metnin akademik kalitesini ve kabul edilebilirliğini üst seviyeye çıkarmaktadır. Dolayısıyla, subjektif gerekçeler hariç olmak üzere makalenin dilden reddedilme ihtimali ortadan kalkmaktadır.

Zaman tasarrufu

Metnin editing sürecinden geçmesi zaman tasarrufu da sağlamaktadır. Bir makalenin hazırlanması, tercüme edilmesi, dergi editörünün revizyon taleplerinin karşılanması, hakem eleştirileri doğrultusunda makalede yapılacak güncellemeler ve eklenen kısımların tercüme edilmesi, hakem heyetinin yapacağı değerlendirmeler ve yayın süreci aylarca devam edebilmekte ve bazen bir yılı aşan uzun bir zamana yayılabilmektedir. Makale dil eleştirileri nedeniyle kabul edilmediğinde süreç başa dönmekte ve uzamaktadır. Bu da arzu edilen bir durum değildir. Makalenin dergiye teslim edilmeden önce editing aşamasından geçmesi bu riski minimum düzeye indirecektir.

Maliyetin azaltılması

Bir makale dil sorunları nedeniyle kabul edilmediğinde ve ilgili makalenin bir “native speaker” tarafından edit edilmesi istendiğinde maliyet daha çok artmaktadır. Akademik makalelerin editing işlemini yapan Türkiye dışındaki şirketlerin fiyatları kurum fiyatlarımıza göre astronomik düzeyde yüksektir. Biz, işinde son derece yetkin “native speaker” editörlerimizi Kalite Akademik Tercüme bünyesinde serbest zamanlı olarak bir araya getirdik. Hâlihazırda makul fiyatlarımızla çeviri+editing+son düzenleme işlemleri veya sadece editing işlemleri gerçekleştiriyoruz.