fbpx

Üç Aşamalı Çeviri Süreci

Kitap/Kitap Bölümü Çevirileri

Kalite Akademik Tercüme ve Kalite Editing Services olarak kitap çevirilerinde ve doğrudan İngilizce yazılmış kitapların ya da kitap bölümlerinin İngilizce editing işlemlerinde kurumsal destek ve profesyonel hizmet sunmaktayız. Yayımlanmış kitap sahibi olmak gerek akademik prestij kazanmada ve bilime katkı sağlamada gerekse akademik terfilerde son derece önemlidir. Ayrıca kitap bölümü yazarlığı da akademik terfilerde önem taşımaktadır.

Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar
 • Yazdığınız bir kitabın Türkçe-İngilizce çevirisi ve editing çalışması
 • Yazdığınız bir kitabın bir bölümünün Türkçe-İngilizce çevirisi ve editing çalışması
 • İngilizce yazılmış kitapların veya kitap bölümlerinin ana dili İngilizce olan editörlerimiz tarafından detaylı dil kontrolünün yapılması
 • Lisans düzeyindeki ders kitaplarının İngilizce-Türkçe çevirisi
 • Lisansüstü tezlerden üretilmiş kitapların Türkçe-İngilizce çevirisi
 • Doçentlik bilim alanı ile ilgili kitapların çevirisi
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitapçıklarında yayımlanan çalışmaların çevirisi

 

Kitap ve kitap bölümü çevirilerinde en çok karşılaşılan zorluklar nelerdir?
 • Kitap çevirilerinin akademik alanda uzman tercümanlar tarafından yapılması daha sağlıklı sonuçlar elde etmek için bir ön koşuldur. Çeviriler alan bilgisi olmayan tercümanlar tarafından yapıldığında metnin “çeviri kokması” durumu söz konusu olacaktır. Bu durum, anlaşılırlık ve akıcılığın kaybolmasına neden olacak ve sonuçta kitapların okunmamasına yol açacaktır.
 • Kitap bölümlerinin çevirisi farklı akademisyenler veya tercümanlar tarafından yapıldığında terim ve üslup farklılığı ortaya çıkacak, dolayısıyla dil bütünlüğü bozulacaktır. Bu durum ise metinde terminoloji tutarsızlığına neden olacaktır.
 • Kitap bölümlerinin çevirisi birden fazla akademisyen veya birbirinden bağımsız tercümanlar tarafından yapıldığında herhangi bir bölümün çevirisinde yaşanabilecek bir gecikme tüm kitabın yayın sürecini etkileyebilecektir.

 

Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için kurum olarak neler yapıyoruz?
 • Kitap bölümü çevirilerinde özellikle ilgili akademik alanlarda uzman tercümanlarla çalışıyoruz.
 • Teslim süresinin geniş olması durumunda tüm kitap bölümlerinin tek bir tercüman tarafından çevrilmesini sağlıyor, bu sayede olası terim ve üslup tutarsızlığı sorunlarının önüne geçiyoruz.
 • Sürenin kısıtlı olması durumunda ise ilgili akademik alanda uzman birden fazla tercümanla iş birliği yapıyor, böylece kitap veya kitap bölümü çevirilerini zamanında teslim ediyoruz. Terim ve üslup birliği sağlamak için de tek bir editörümüzü görevlendiriyoruz.
 • Tüm kitap çevirilerinin editing sürecinden geçmesini sağlıyoruz.
 • İngilizce diline çevirdiğimiz veya doğrudan İngilizce yazılmış kitapları dil bilgisi, akademik yazıma uygunluk ve akıcılık gibi kontrollerinin sağlanması için ilgili alanda uzman, ana dili İngilizce olan editörlerimize iletiyoruz.
 • Editing işlemi tamamlanan çalışmaların ana dili İngilizce olan bir editör tarafından kontrol edildiğine dair bir Certificate of Editing (CoE) belgesi sunuyoruz.
 • Kitap çevirisi veya kitap bölümü çevirisi kapsamında, çalışmaya uygunluk durumuna göre hemen hemen her akademik alanda önceden hazırladığımız sözlüklerden yararlanıyor ve mevcut çalışma içinden terimler derleyerek söz konusu projeye özel sözlükler oluşturuyoruz. Proje süreci boyunca güncellenen bu sözlükleri ilgili tercüman ve editörlerimizle paylaşıyoruz.
 • Kitap çevirisi veya kitap bölümü çevirisi kapsamında, ilgili proje yöneticimizin yazarlarla veya yayın editörleriyle sürekli iletişim hâlinde olduğu bir proje yönetim prosedürü izliyoruz. Kaynak metinde karşılaştığımız sorunları veya belirsiz konuları yazara aktarıyor ve gelen geri bildirimler çerçevesinde çevirinin doğru şekilde yapılmasını sağlıyoruz.