fbpx

Üç Aşamalı Çeviri Süreci

Çeviri Kalitesini Nasıl Sağlıyoruz?

  • Herhangi bir hataya yer vermemek için proje süresince ihtiyaç duyduğumuzda metnin yazarıyla iletişim kuruyoruz.
  • Her akademik alanla ilgili hazırlamış olduğumuz terimlerin veri tabanlarını Trados MultiTerm yazılımı ile çevirilere entegre ediyoruz. Böylece terim hatası içermeyen ve iç tutarlılığa sahip çeviriler yapıyoruz. Müşterilerimizin tercih ettiği terim karşılıklarını veri tabanında güncelleyebiliyoruz.
  • Bazı yeni kavramların, terimlerin ya da ifadelerin hedef dilde bir karşılığının olmaması veya en uygun karşılığın kullanımı konusunda bir tereddüt yaşanması hâlinde, bu tür hususları tercüme ofisimiz için çalışan tam zamanlı ve serbest zamanlı tercümanlarımızdan oluşan forumumuzda tartışarak bir sonuca bağlıyoruz.
  • Bir terime karşılık bulmak kadar kritik olan diğer bir nokta da bulunan karşılığın ilgili literatürde akademisyenlerce kabul görmesi ve yaygın olarak kullanılıyor olmasıdır. Bu amaçla, bazı terimler için literatürde kullanılmayan sözlük karşılıklarını kullanmak yerine internette daha önce yapılmış çalışmaları inceliyor ve burada kullanılan karşılıkları dikkate alıyoruz.
  • Bazı terimlerin literatürde kullanılan birçok karşılığı olabilmektedir. Tercihler yazara, metnin yayınlanacağı dergiye, hakemlere ve derginin hangi İngilizce stilini istediğine göre değişebilmektedir. Bu nedenle, hata oluşmaması ve zaman ve emek kaybı meydana gelmemesi için çeviride kullanılması istenen terimlerin önceden gönderilmesi süreci kolaylaştıracak ve kaliteyi arttıracaktır.
  • Kaynak metinlerde cümle düşüklükleriyle ya da tam olarak anlaşılamayan belirsiz cümlelerle karşılaşmamız hâlinde metnin yazarıyla mutlaka iletişime geçiyoruz. Bir diğer deyişle, rastgele çeviriler yapılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını biliyoruz. Çevirilerimizde metnin özüne sadık kalmakta ve zor cümlelerde kolaya kaçma gibi yöntemleri kesinlikle benimsememekteyiz.
  • Uzun Türkçe cümleler bire bir İngilizceye çevrildiğinde iki dilin farklı sentaksa sahip olması nedeniyle aynı akıcılığı sağlamak güç olabilmektedir. Bu tür durumlarda yazarın bilgisi dâhilinde bu cümleleri bölerek çeviriyoruz.
  • Çeviri teslim süresi kaliteyi etkileyen önemli bir unsurdur. Tercümanların ve editörlerin çalışmayı aceleye getirmemeleri ve terimleri ya da tereddüt konusu olan hususları daha rahat araştırabilmeleri için optimum sürenin verilmesini tercih ediyoruz.