fbpx

Üç Aşamalı Çeviri Süreci

Terim Yönetiminde Teknoloji Kullanımı

Akademik çevirilerde doğru terim karşılıklarının kullanılması son derece önemlidir. Bu amaçla, çeşitli kaynakları tarayarak her akademik alan için oluşturduğumuz terim sözlüklerini MultiTerm programı aracılığıyla çevirilerimizde kullanıyoruz.

Müşterilerimizin makale içinde geçen kelime ya da terimlerle ilgili özellikle kullanılması istediği İngilizce karşılıklar varsa bu terimlerin çeviriye başlanmadan önce gönderilmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra çeviri tesliminden sonra makalede kullanılan terimlerde düzeltme yapılması gerekiyorsa bu düzeltmeleri de gerçekleştiriyoruz.

Teknoloji ile Terim Yönetimi

Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere MultiTerm yazılımı, sisteme eklenen sözlüklerdeki terimleri otomatik olarak algılayarak panel üzerinde ilgili cümlede kırmızı renk ile göstermektedir. Bu sayede, tercümanlar terim kullanımında sisteme yüklenen sözlüklere bağlı kalmakta ve makalede iç tutarlılık sağlanmaktadır.

Sözlüklerimizi sizden gelen girdileri de dâhil ederek sürekli olarak güncelliyoruz. Sözlük güncellemelerini sürekli takip eden ekibimiz yeni alanlarda da sözlük hazırlama çalışmaları yapmaktadır. Müşterilerimizin terim tercihlerini de dikkate alarak her çalışma için özelleştirilmiş sözlükler kullanıyoruz.