Kitap/Kitap Bölümü Çevirileri

Kalite Akademik Tercüme ve Kalite Editing Services olarak kitap çevirilerinde ve doğrudan İngilizce yazılmış kitapların ya da kitap bölümlerinin İngilizce editing işlemlerinde kurumsal destek ve profesyonel hizmet sunmaktayız. Yayımlanmış kitap sahibi olmak gerek akademik prestij kazanmada ve bilime katkı sağlamada gerekse akademik terfilerde son derece önemlidir. Ayrıca kitap bölümü yazarlığı da akademik terfilerde önem taşımaktadır.

Teknoloji ile Terim Yönetimi

Akademik çevirilerde doğru terim karşılıklarının kullanılması son derece önemlidir. Bu amaçla, çeşitli kaynakları tarayarak her akademik alan için oluşturduğumuz terim sözlüklerini MultiTerm programı aracılığıyla çevirilerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimizin makale içinde geçen kelime ya da terimlerle ilgili özellikle kullanılması istediği İngilizce karşılıklar varsa bu terimlerin çeviriye başlanmadan önce gönderilmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra çeviri tesliminden sonra makalede

Çeviri Kalitesini Etkileyen Hususlar

Herhangi bir hataya yer vermemek için proje süresince ihtiyaç duyduğumuzda metnin yazarıyla iletişim kuruyoruz. Her akademik alanla ilgili hazırlamış olduğumuz terimlerin veri tabanlarını Trados MultiTerm yazılımı ile çevirilere entegre ediyoruz. Böylece terim hatası içermeyen ve iç tutarlılığa sahip çeviriler yapıyoruz. Müşterilerimizin tercih ettiği terim karşılıklarını veri tabanında güncelleyebiliyoruz. Bazı yeni kavramların, terimlerin ya da ifadelerin

Çeviri Yaptığımız Akademik Alanlar

Sağlık bilimleri (hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, ergoterapi, odyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon…) Sosyal bilimler (iletişim, halkla ilişkiler, gazetecilik, turizm, arkeoloji, felsefe, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, tarih, edebiyat…) Eğitim bilimleri (BÖTE, eğitim yönetimi, PDR, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, özel eğitim, fen bilimleri eğitimi, Türkçe eğitimi, beden eğitimi…) İktisadi

Tercümanlarımızın Nitelikleri

Tercümanlarımız lisans veya lisansüstü eğitimlerini ülkemizin önde gelen üniversitelerinde ya da yurt dışındaki üniversitelerde tamamlamışlardır. Tercümanlarımız kendi akademik alanlarının bilgisine ve terminolojisine hâkim oldukları gibi aldıkları lisansüstü eğitim sayesinde bir akademik çalışmanın nasıl yapılacağı konusuna da hâkimdirler. Ayrıca A sınıfı hakemli yabancı dergilerde yayınlanacak makalelerin çevirisinin ne kadar bilgi, beceri ve titizlik gerektirdiğinin de bilincindedirler.